Ο Χ. Κόκκινος σε ημερίδα Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινος παρέστη και παρακολούθησε την εκδήλωση που διοργάνωσε το  Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) στις 17.10.2016 σε ξενοδοχείο των Αθηνών και αφορούσε παρουσίαση μελετών με θέματα ενδιαφέροντος τουριστικού τομέα.

Στα πλαίσια του 15ου Συνεδρίου Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) «Τουρισμός και Ανάπτυξη», το ΙΝΣΕΤΕ διοργάνωσε εκδηλώσεις που αφορούν τρεις (3) θεματικές ενότητες:

Τουριστικά προϊόντα

Χωροταξία και περιβάλλον

Θεσμικά θέματα

Στόχος είναι να προαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος για τα θέματα που παρουσιάζονται, με τη συμμετοχή επαγγελματιών από όλους τους φορείς και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην τουριστική δραστηριότητα. Στόχος των παράλληλων εργαστηρίων που λειτουργούν είναι να διερευνηθούν προτάσεις πολιτικής που θα προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού στη βάση του τρίπτυχου: οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.