Κανονικά ήδη θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει στη Ρόδο οι λιτανίες για να ρίξει καμμιά βροχή!

• Κανονικά ήδη θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει στη Ρόδο οι λιτανίες για να ρίξει καμμιά βροχή! Διότι έτσι και συνεχιστεί η ανομβρία αλίμονό μας!

•  Ήδη βέβαια οι συνέπειες είναι σοβαρές. Και στους υδροφόρους ορίζοντες του νησιού και στις καλλιέργειες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχιστεί και ότι θα πέσουν μερικές βροχές σύντομα.

•  Μ’ εκείνη την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου τι να γίνεται άραγε;

•  Αυτή η ιστορία με τις έρευνες για τον μικρό Μπεν στη Κω, τείνει να γίνει θλιβερή από πολλές απόψεις!

O κακός