Ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Πάτμου η κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης

Έργο πνοής για την Πάτμο, που έρχεται να δώσει λύση σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, της καταλληλότητας του πόσιμου νερού,  αποτελεί το νέο δίκτυο ύδρευσης, που με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 και θα υλοποιηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 2.410.000 ευρώ.

Το δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου έρχεται μεταξύ άλλων να απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από τους επιβλαβείς για την υγεία αμιαντοσωλήνες, με τους οποίους είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου.

Επιπλέον, η  παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού.   Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη η  ένταξή του  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Το νέο δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί σε όλους τους δρόμους εντός του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών αποθήκευσης (200 κμ και 500 κμ), αντλιοστάσιο παροχής και ανακατασκευή των συνδέσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, με απόφαση του κ. Γ. Χατζημάρκου, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 εντάσσεται και το έργο «Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού, στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου», δημόσιας δαπάνης 236.340 ευρώ.

Το έργο έρχεται να δώσει τέλος στην αγωνία των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του για την επάρκεια νερού. . Η μονάδα αφαλάτωσης, που θα ηλεκτροδοτείται με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα δίνει 12μ3 πόσιμο νερό ημερησίως. Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Τα δύο έργα ύδρευσης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,6 εκατ, ευρώ, εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.