Συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει εκτάκτως αύριο Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 13:00 με τηλεδιάσκεψη, στα Καταστήματα στη Σύρο και στη Ρόδο η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου {α) λόγω του επείγοντος του 1ου θέματος ως προς την έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της ΠΝΑΙ,  β)  λόγω του επείγοντος του 2ου θέματος  ως προς την  έγκριση για δέσμευση ποσού για δαπάνη 2016 ΠΕ Δωδεκανήσου, και γ)  λόγω του επείγοντος του 3ου θέματος  ως προς την έγκριση ποσού ανάθεσης για την απόφραξη φρεατίων επί των επαρχιακών οδών Ρόδου – Λίνδου και Ρόδου - Καμείρου} για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της ΠΝΑΙ (ΚΕΚ).

2. Έγκριση για δέσμευση ποσού για δαπάνη 2016 ΠΕ Δωδεκανήσου.

3. Έγκριση ποσού ανάθεσης για την απόφραξη φρεατίων επί των επαρχιακών οδών   Ρόδου – Λίνδου και Ρόδου - Καμείρου.

Νέα συνεδρίαση

Εξάλλου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας συνέρχεται αυτή τη φορά σε τακτική συνεδρίαση την Δευτέρα στις 24 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί των Προδικαστικών Προσφυγών των εταιρειών «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» και της Κοινοπραξίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. – ΣΤΗΡΙΞΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 534/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου , που αφορά την «Παροχή υπηρεσιών καθημερινής διαχείρισης, λειτουργίας και συντήρησης του έργου : Ύδρευση Ρόδου από το φράγμα Γαδουρά».

2. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Επεμβάσεις αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Λάερμα - Προφύλια».

3.  Λήψη απόφασης επί της Ορθής Επανάληψης της εισήγησης πρακτικών δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Κατταβιά – Μεσαναγρός - Αρνίθα».

4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Οδοποιϊα Φαρμακονησίου».   

5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Αποκατάσταση Κακοτεχνιών στο 2ο Γυμνάσιο Κω».

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του  έργου: «Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας, διαγραμμίσεις, τοποθετήσεις ανακλαστήρων οδοστρώματος κλπ. για τα νησιά της Π.Ε. Δωδεκανήσου».

7. Τροποποίηση μελέτης, έγκριση 3ου Α.Π.Ε. και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και χορήγηση  4ης παράτασης των εργασιών του έργου: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού από Ανάληψη έως Βαθύ Δήμου Αστυπάλαιας».

8. Έγκριση χρηματοδότησης σύνδεσης με το δίκτυο Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΡ), του έργου «4ο Γενικό Λύκειο Πόλεως Ρόδου (Ροδοπούλα)».

9. Λήψη απόφασης επί της Γνωμοδότησης αρμόδιας επιτροπής για την ‘’Προμήθεια Ανελκυστήρα Κλιμακοστασίου με Πλατφόρμα Επιβίβασης Αμαξιδίων  ΑΜΕΑ’’ -Παράδοση ειδών.

10. Λήψη απόφασης επί των προδικαστικών προσφυγών του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την μεταφορά μαθητών Α΄ θμιας και Β΄ θμιας Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κυκλάδων για το σχολικό έτος 2016-2017.

11. Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας ακινήτου για την μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας.

12. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 1ου σταδίου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Δωδεκανήσου  σχολικού έτους 2016-2017.

13. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κάλυψη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Ρομά σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολικής  περιόδου 2016-2017».

14. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης τεχνικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Επικοινωνιακή Στρατηγική, την Προβολή και Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου».

15. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κατασκευή περιπτέρου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην έκθεση WORLD TRAVEL MARKET του  Λονδίνου».

16. Έγκριση πρακτικού ενστάσεων του πρόχειρου διαγωνισμού για την Έκδοση Λευκώματος για την προώθηση της ενότητας των δυο εκκλησιών, Ορθόδοξης και Καθολικής και για την επαφή της Δυτικής και Ανατολικής Χριστιανοσύνης.

17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης 1ου σταδίου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια α) Η/Υ, Εκτυπωτών κ.λ.π. β) Λογισμικού γ) Ειδικού λογισμικού για κινητή μονάδα ΚΤΕΟ για Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου.

18. Έγκριση πόσου 6.110,00 € για απαιτουμένη μεγαλύτερη ποσότητα γραφικής ύλης - μελανιών ποσοστού έως 30% του διαγωνισμού «Γραφικής ύλης και μελανιών (μη ανακυκλωμένων) της Περ. Ενότητας Ρόδου έτους 2016».

19. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2016 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

20. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2016 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων .

21. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Κυκλάδων Οικονομικού έτους 2016.

22. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

24. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

25. Επιδόματα Γονικής Μέριμνας σχολικού έτους 2015 – 2016,  Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

26 Ένταξη σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας στο εταιρικό πακέτο.

27 Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

28 Έγκριση ανάθεσης για την δράση των συνοδευτικών μέτρων του επισιτιστικού προγράμματος ΤΕΒΑ για την κοινωνική σύμπραξη 54 Καλύμνου-Καρπάθου.

29. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

30. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

31. Έγκριση Τροποποιήσεων - Ανακλήσεων Δράσεων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

32. Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

33. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

34. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

35. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.  

36. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κας Παπαβασιλείου Μαριέτας στο εξωτερικό.