Εγκατάσταση Νέου Πρότυπου Ερευνητικού Σταθμού στα Βόρεια Δωδεκάνησα

Την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 6 σύγχρονων ψηφιακών ωκεανογραφικών σταθμών σε 3 νησιά της βορείου Δωδεκανήσου. Αυτό είναι αποτέλεσμα συνεργασίας και διετούς προεργασίας του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος με επιστήμονες και τεχνικούς του Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογίας του πανεπιστημίου του Κιέλου Γερμανίας.

Αυτή η καινοτόμος ερευνητική δράση ξεκινάει με αυτοχρηματοδότηση από το πανεπιστήμιο του Κιέλου και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, δεδομένου ότι στοχεύει να καλύψει ένα σημαντικό κενό γνώσης στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των μεσογειακών παράκτιων οικοτόπων.


Συγκρίνοντας την κατάσταση των οικοσυστημάτων σε περιοχές που δέχονται διαφορετικό βαθμό ανθρωπογενούς επιβάρυνσης, στοχεύουμε να αναπτύξουμε μοντέλα πρόβλεψης που είναι απαραίτητα όχι μόνο για το Αιγαίο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Αυτοί οι νέοι σταθμοί, έχουν ήδη ξεκινήσει να αποστέλλουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε ένα ψηφιακό κέντρο στην Ολλανδία και έπειτα από ταχύτατη επεξεργασία, αποστέλλονται στους 2 ερευνητικούς φορείς.
Έτσι οι ερευνητές του Αρχιπελάγους μπορούν να αξιοποιήσουν και να αναλύσουν τα ωκεανογραφικά δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος των επιστημόνων του Αρχιπελάγους και του Πανεπιστημίου του Κιέλου, είναι αυτή η νέα καινοτόμος δράση, να στελεχωθεί σύντομα από μόνιμο ερευνητικό προσωπικό και να αποτελέσει ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των θαλασσών της Μεσογείου, τόσο από τις ολοένα και αυξανόμενες ανθρωπογενείς απειλές, όσο και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.