Ολοένα αυξανόμενες οι ανάγκες των νησιών

Πραγματοποιήθηκε χτες στη Ρόδο η 2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των Επιτελικών Δομών του ΕΣΠΑ από όλα τα Υπουργεία, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης αλλά και φορέων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων Jupiter του Ξενοδοχείου Rodos Palace, εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 έγινε ενημέρωση για τις νέες δράσεις που εξειδικεύονται και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των Πράξεων, ενώ εξετάστηκαν και επιμέρους θέματα όπως η πρόοδος κάλυψης των αιρεσιμοτήτων (περιφερειακών και οριζόντιων), η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, η Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης, οι κρατικές ενισχύσεις, θέματα που αφορούν την πληροφόρηση και την επικοινωνία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος κ.ά.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν εξειδικευτεί δράσεις συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 91,8 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 54,6% των πόρων του Προγράμματος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία υλοποίησης του Προγράμματος μέχρι 12 Οκτωβρίου 2016:
• έχουν δημοσιοποιηθεί 28 προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων προς ένταξη, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 81,1 εκ. ευρώ (48,2%)
• έχουν ενταχθεί 66 πράξεις συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 55,2 εκ. ευρώ (32,8%)
• οι νομικές δεσμεύσεις των πράξεων αυτών ανέρχονται συνολικά σε 26,1 εκ. ευρώ (15,5%) και
• οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες ανήλθαν σε 8 εκ.  ευρώ (4,8%).

Αιτήσεις πληρωμής/ χρηματοδοτήσεις από ΕΕ
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 3 αιτήματα πληρωμών που αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη 4,5 εκ. ευρώ για το ΕΤΠΑ και 1,2 εκ.ευρώ για το ΕΚΤ και έχουν πληρωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 8.989.582 ευρώ μαζί με την προκαταβολή και την προχρηματοδότηση.

Προβλέψεις-εκτιμήσεις έως 31/12/2016
Μέχρι το τέλος του έτους εκτιμάται ότι οι εντάξεις θα ανέλθουν στο ποσό των 72 εκ. ευρώ (42,8%) οι νομικές δεσμεύσεις στο ποσό των 40 εκ. ευρώ (24%) και οι δαπάνες στο ποσό των 17 εκ. ευρώ.
Το Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου συνολικού προϋπολογισμού 168.170.562 ευρώ, χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ και διαρθρώνεται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας, με κεντρικό στόχο η Περιφέρεια να αποτελέσει έναν από τους κορυφαίους προορισμούς του τουρισμού εμπειρίας παγκοσμίως, μέσα από την υιοθέτηση μιας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, διαφοροποίησης του προϊόντος και δημιουργίας ταυτότητας προορισμού.

Οι σημαντικότερες αδυναμίες της Περιφέρειας είναι αυτές που συνδέονται άμεσα με την πολυνησιωτικότητα (προβλήματα στη διασύνδεση των νησιών, υψηλό κόστος μεταφορών, μικρή τοπική αγορά, αδυναμία εκμετάλλευσης οικονομικών κλίμακας), αλλά και τη χρονική και χωρική υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, τη χαμηλή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών.

Παράλληλα ευκαιρίες και προκλήσεις αποτελούν η αξιοποίηση της διεθνούς ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η αξιοποίηση της ζήτησης των προϊόντων με ονομασία προέλευσης και βιολογικής παραγωγής, καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η τοποθέτηση του Δημάρχου Ρόδου
«Οι ανάγκες των νησιών είναι άλλες και οι αγκυλώσεις περισσότερες», δήλωσε ο Δήμαρχος Ρόδου και Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Ν.Α., κ. Φώτης Χατζηδιάκος στην τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια των εργασιών της 2ης Συνάντησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε χθες (Παρασκευή) στη Ρόδο.

Ο κ. Χατζηδιάκος τόνισε πως η νησιωτική πραγματικότητα, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των 48 κατοικημένων νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου επιβάλλουν την επαναφορά της Περιφέρειας στον Στόχο 1, όπως προκύπτει από την μελέτη που εκπονήθηκε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό Τμήμα Δωδεκανήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι από τα διαρθρωτικά ταμεία πόροι για την υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων.

«Αφενός δεν επαρκούν οι πόροι για να καλυφθούν οι ανάγκες, αφετέρου οι γραφειοκρατικές διαδικασίες σε κεντρικό επίπεδο με τις δεκάδες των αδειοδοτήσεων εμποδίζουν την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ».
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ.Ν.Α. υπογράμμισε επίσης και την αδυναμία που έχουν κυρίως οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, λόγω υποστελέχωσης, ή μη διάθεσης εξειδικευμένου στελεχιακού δυναμικού στην ωρίμανση έργων με την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών, ζητώντας την περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών.

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη διάβρωση των ακτών, στις λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, τα οποία αποτελούν σημαντικά ζητήματα για τον Δήμο Ρόδου, καθώς και για άλλα νησιά και τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν άμεσα από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ή από άλλους πόρους.

Κλείνοντας, ο κ. Χατζηδιάκος αναφέρθηκε στις πολύτιμες υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου και ευχαρίστησε τον Προϊστάμενο και τα μέλη της υπηρεσίας για την άριστη συνεργασία.