Έργα 72 εκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της πρόνοιας απο το Δημο Ρόδου

Στον απόηχο της συνάντησης στελεχών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας και των προνοιακών δομών του Δήμου της Ρόδου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, παρουσιάζει ενδιαφέρον ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής στον ευαίσθητο αυτό τομέα για την περίοδο 2015-2019, που έχει επίκεντρο τον Άνθρωπο και περιλαμβάνει 38 έργα, νέα και συνεχιζόμενα, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, λοιπόν, μέσα από την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στα στελέχη του Δήμου στον συγκεκριμένο τομέα, το όραμά του για την περίοδο 2015-2019 συμπυκνώνεται στα εξής: «Ανάδειξη του Δήμου σε σύγχρονο οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης, σεβόμενη τον πολίτη, την ιστορία και το φυσικό του περιβάλλον, αποσκοπώντας στην προαγωγή της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του».

Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί κάτι που είναι εμφανές, ότι δηλαδή κριτήριο για τον σχεδιασμό αυτό είναι οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, η αύξηση των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και, γενικότερα, το γεγονός ότι ολοένα και περισσότεροι συμπολίτες μας είναι πιο ευάλωτοι και χρήζουν κάποιας βοήθειας και στήριξης.

Έτσι, λοιπόν, με αυτό το όραμα για το μέλλον του Δήμου και λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και τα νέα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά δεδομένα, οι στρατηγικοί στόχοι της Δημοτικής Αρχής για την επόμενη πενταετία είναι οι παρακάτω:

1. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.
2. Προστασία του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος, ορθή χρήση των πόρων και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

3. Αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
4. Βελτίωση και ολοκλήρωση βασικών υποδομών για την ανάπτυξη και την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

5. Βελτίωση της οργανωτικής δομής και λειτουργίας του Δήμου, καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών.
6. Ενίσχυση των υποδομών παιδείας πολιτισμού και αθλητισμού και προαγωγή των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων εκπαίδευσης

Μεταξύ των αρνητικών συνεπειών της οικονομικής κρίσης συγκαταλέγεται η σημαντική αύξηση της ανεργίας και της συνακόλουθης δημιουργίας εξαιρετικά σοβαρών προβλημάτων κοινωνικής συνοχής και με διαφορετικές επιπτώσεις ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες.

Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η παροχή καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες πρόνοιας και υγείας για όλους τους συμπολίτες μας ενώ ιδιαίτερη  βαρύτητα δίνεται:
Στις έμφυλες ανισότητες, στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, στους μακροχρόνια άνεργους, στους ανασφάλιστους, τους ηλικιωμένους, τους πολίτες που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τους κατοίκους της υπαίθρου και των μικρών χωριών και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Τα έργα
Για την περίοδο 2015-2019 προγραμματίζονται 38 έργα, νέα και συνεχιζόμενα, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατομμυρίων ευρώ. Θα πρέπει, βέβαια, να επισημανθεί εδώ ότι, από αυτά, τα 62 εκατ. ευρώ είναι τα προνοιακά επιδόματα που δίνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος Ρόδου για όλα τα Δωδεκάνησα.

Ανάμεσα στα νέα έργα που σχεδιάζει η Δημοτική Αρχή είναι, καταρχήν, η δημιουργία γραφείου υποδοχής και διαμεσολάβησης ευάλωτων ομάδων. Αυτό θα αναλαμβάνει την κωδικοποίηση δικαιολογητικών προνοιακών επιδομάτων, ηλεκτρονική αίτηση, προβολή στην ιστοσελίδα του Δήμου κτλ. και θα γίνει από ίδιους πόρους.

Στα νέα έργα συγκαταλέγεται και η στήριξη των δομών  υποδοχής-μεταβίβασης προσφύγων, προϋπολογισμού 1,5 εκατομμύριου ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Ακόμη, με ίδιους πόρους θα χρηματοδοτηθούν η δημιουργία ηλεκτρονικής εφημερίδας και ραδιοφωνικής εκπομπής από τα ΚΑΠΗ, η υλοποίηση δράσεων ατόμων τρίτης ηλικίας με παιδιά ειδικών σχολείων του Δήμου και η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας για ΑμΕΑ στα δημοτικά κτίρια προϋπολογισμού 100 χιλιάδων ευρώ. Επίσης, έργα βελτίωσης της προσβασιμότητας ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη, προϋπολογισμού 300 χιλιάδων ευρώ το οποίο χρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.

Από άλλους πόρους χρηματοδοτείται με 300 χιλιάδες ευρώ μία πολυδύναμη κινητή μονάδα ιατρικής παρέμβασης και με 150 χιλιάδες ευρώ εξοπλισμός με δύο ασθενοφόρα.
Στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνεται και η διοργάνωση ημερίδων και βιωματικών εργαστηρίων στο τρίπτυχο «Υγεία-Ευεξία-Ποιότηταα», με πέντε δράσεις το χρόνο, όπως και ο εμπλουτισμός υπηρεσιών Δημοτικών Ιατρείων (σ.σ. δημιουργία θεματικών υπηρεσιών ανά Δημοτικό Ιατρείο).

Ακόμη, η υλοποίηση του προγράμματος «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ» για την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, προϋπολογισμού 1.426.817 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας και έχει 1289 ωφελούμενους κάθε χρόνο.

Το κέντρο Κοινότητας, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και έχει 400 ωφελούμενους.
Η στήριξη πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών που γίνεται από ίδιους πόρους και έχει 2.500 ωφελούμενους.

Σχεδιάζεται, ακόμη, η χαρτογράφηση ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Ρόδου μέσω ενός λογισμικού προγράμματος καθώς και η σύσταση δημοτικής επιτροπής Ισότητας.

Επίσης, από ίδιους πόρους προγραμματίζονται δράσεις δικτύωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα γυναικών, η λειτουργία του κοινωνικού ιατρείου-φαρμακείου, το master plan οργάνωσης εθελοντικών οργανώσεων και ΜΚΟ κοινωνικής αλληλεγγύης, η δημιουργία δημοτικού κέντρου παιδικής διατροφολογίας, η δημιουργία μίας πρότυπης δομής εκπαίδευσης οπτικοακουστικών μέσων προϋπολογισμού 50 χιλιάδων ευρώ καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένων πακέτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης μέσω tablet και κινητών προϋπολογισμού 20 χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, η δημιουργία Κέντρου Φύλαξης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες πιλοτικά και ο Ξενώνας Φιλοξενίας Δωδεκανήσιων Σπουδαστών στη δημοτική ενότητα Ροδίων, προϋπολογισμού 800 χιλιάδων ευρώ.

Παράλληλα, προγραμματίζεται να συνεχιστούν όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων:
Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων που δίνει το ΥΠΕΣ τα οποία ανέρχονται στα 62.300.000 ευρώ για όλα τα Δωδεκάνησα, η καταβολή της Οικονομικής ενίσχυσης-αποζημιώσεων σε πληγέντες από θεομηνίες, προϋπολογισμού 50 χιλιάδων ευρώ που δίνονται από το Υπουργείο Εργασίας όπως και 100 χιλιάδες ευρώ για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης για ένδεια.

Ακόμη, η επισκευή και ανακαίνιση του ΚΑΠΗ του Δήμου προϋπολογισμού 68 χιλιάδων ευρώ, η κατασκευή κτιρίου υγείας και πρόνοιας στο Φαληράκι προϋπολογισμού 174.328 ευρώ όπως και εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του κτιρίου του Συλλόγου 3ης Ηλικίας της Κρεμαστής προϋπολογισμού 76.560 ευρώ.

Συνεχίζονται εννοείται προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι», το ΚΗΦΗ, η λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας και του Συμβουλευτικού Κέντρου Υποστήριξής τους. Όπως και η υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ευάλωτων ομάδων (κοινωνικά φροντιστήρια, ρομά κτλ.), προϋπολογισμού 10 χιλιάδων ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου.