Υποψήφιος ξανά ο Χατζηνικολάου στις εκλογές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση από την οποία θα προκύψει και η νέα διοίκησή της.

Στις 6 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, είναι προγραμματισμένες να γίνουν οι όποιες διαδικασίες  στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Άνω Λιόσια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ο Σάββας Χατζηνικολάου ως εκπρόσωπος της Φλόγας Ρόδου θα είναι υποψήφιος για μια θέση στη νέα 15μελή διοίκηση της Ομοσπονδίας, θέλοντας να ανανεώσει τη θητεία του, ξανά με τη στήριξη των μελών της.

Είναι ένας από τους ανθρώπους με τεράστια προφορά στο νησί μας όχι μόνο στο τζούντο αλλά και σε ομαδικά αθλήματα, ενώ η όλη παρουσία του στην ΕΟΤ ήταν σημαντική. Μέσα στις επόμενες μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα θέματα σχετικά με τους υποψήφιους συνδυασμούς αλλά και τους επικεφαλής τους ώστε να υπάρχει μια καλύτερη εικόνα για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα.  Η πρόσκληση για τη γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24  του Ν. 2725/99 και των άρθρων 9 επ. του Καταστατικού της Ε.Ο. Τζούντο καθώς και του άρθρου 5 του Εσωτερικού Κανονισμού αυτής, προκηρύσσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών ανάδειξης νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των προαναφερομένων άρθρων του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού της Ε.Ο Τζούντο καθώς και το άρθρο 24 του Ν.2725/99 και τις συναφείς διατάξεις περί υποψηφιοτήτων, εκπροσωπήσεων, κωλυμάτων κτλ.

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00 στην Αίθουσα Συνελεύσεων του Ολυμπιακού Κέντρου Άνω Λιοσίων, Αρτάκης & Ελλησπόντου, Άνω Λιόσια. Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο χώρο και ώρα 13:00

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1) Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
2) Λογοδοσία του απερχόμενου ΔΣ (Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός περιόδου 1/1 έως 30/09/2016) – Απαλλαγή του ΔΣ από κάθε σχετική ευθύνη
3) Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
4) Αρχαιρεσίες για εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

5)  Αρχαιρεσίες για εκλογή νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6)  Εκλογή Αντιπροσώπων (Τακτικού- Αναπληρωτή) της Ε.Ο. Τζούντο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.
7) Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος:
 Ιωάννης Καφενταράκης
Η γενική γραμματέας: Μαρίνα
Νταμοτσίδου