Με πολλά ανοικτά μέτωπα, κλείνει και φέτος η τουριστική περίοδος στη Ρόδο

Με πολλά ανοικτά μέτωπα, κλείνει και φέτος η τουριστική περίοδος στο νησί μας.

Πολλά και ποικίλα για την ακρίβεια για τα οποία απαιτούνται λύσεις.

Χρειάζεται πράγματι ανασύνταξη σε πολλά επίπεδα, για να αντιμετωπίσουμε εικόνες και καταστάσεις που πληγώνουν την τουριστική εικόνα του νησιού.

Λύσεις βέβαια εύκολες δεν υπάρχουν, αλλά εάν ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά όλοι μαζί και κυρίως με σοβαρότητα, πολλά μπορεί να γίνουν.