Συνέλευση των οδηγών τουριστικών λεωφορείων στη Ρόδο

Η Διοίκηση του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Ρόδου «Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ» καλεί τα μέλη του στη Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 28/10/16, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.30, στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, οδός Στεφάνου Καζούλη 30, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1) Διοικητικός Απολογισμός από 01/01/16 μέχρι 28/10/16.
2) Οικονομικός Απολογισμός από 01/01/16 μέχρι 28/10/16.
3) Ενημέρωση Διοίκησης για τα προβλήματα του κλάδου.
4) Παραίτηση μελών .

 Η Διοίκηση τονίζει ότι, λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων δεν πρέπει να απουσιάσει κανένα μέλος του Σωματείου από τις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης.