Επιτροπή για την κωδικοποίηση της Τουριστικής Νομοθεσίας

Η Κοινωνία της Πληροφορίας συγκρότησε και συνέστησε Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής για το Έργο «Κωδικοποίηση Τουριστικής Νομοθεσίας».

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν ως εξής:

1. Μήτσου Γεώργιος, στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε., ως Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την κα Δέδε Ελένη, στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε.

2. Κουτσομιχάλης Παναγιώτης, στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε., ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Ξενίτη Βασίλειο, στέλεχος της ΚτΠ Α.Ε..

3. Χαραλαμποπούλου Βασιλική (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Σερεντίνη Γεώργιο (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού)

4. Παναγοπούλου Ειρήνη- Αλεξάνδρα (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού), ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Αϊβαλιώτου Ευτυχία- Χριστίνα (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού)

5. Τσιμπλοστεφανάκης Παναγιώτης (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Καμπίτση Χρήστο (Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού)

Πηγή: http://www.tornosnews.gr/