Μ. Κόνσολας: Να ενταχθούν όλοι στη ρύθμιση των 36 δόσεων προς τη ΔΕΗ, εκτός από όσους τεκμηριωμένα έχουν προβεί σε ρευματοκλοπή

Επανέρχεται ο Μάνος Κόνσολας στο θέμα του διακανονισμού των οφειλών των πολιτών προς τη ΔΕΗ, με νέα Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο κ. Κόνσολας είχε αναδείξει το θέμα από το καλοκαίρι με την αρχική Ερώτηση που είχε κατατεθεί σχετικά με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ρύθμισης οφειλών και με την παράταση της προθεσμίας ένταξης στη ρύθμιση.

Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου επισημαίνει ότι πολλοί καταναλωτές, στους οποίους είχε γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων γιατί εμφανίζονται να έχουν παραβιάσει το μετρητή τους, χωρίς αυτό να έχει συμβεί ή να τεκμηριώνεται.

Όλοι αυτοί δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων, τους ζητείται να καταβάλουν εφάπαξ το 15% της οφειλής και το υπόλοιπο του ποσού σε 12 δόσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταποκριθούν.

Ο κ. Κόνσολας ζητά να υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος που θα δίνει το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση των 36 δόσεων σε όλους, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ρευματοκλοπή.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ: «Ένταξη όλων των περιπτώσεων στη ρύθμιση  εξόφλησης των οφειλών προς της ΔΕΗ σε  36 δόσεις, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες τεκμηριώνεται πραγματική ρευματοκλοπή»

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Είναι δεδομένο ότι η ΔΕΗ βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, λόγω των ανεξόφλητων οφειλών που έχουν χιλιάδες καταναλωτές. Η παράταση στην προθεσμία για να ενταχθούν στο διακανονισμό οι οφειλέτες, ήταν επιβεβλημένη τη στιγμή που το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει προσλάβει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση.

Υπάρχουν, όμως, ζητήματα στο κανονιστικό πλαίσιο του διακανονισμού που πρέπει να ρυθμιστούν άμεσα.

Αναφέρομαι στη δυνατότητα οφειλετών της ΔΕΗ, στους οποίους έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης, να ενταχθούν στο διακανονισμό των 36 δόσεων, εφόσον δεν έχουν παραβιάσει το μετρητή τους.

Αν έχει υπάρξει παραβίαση του μετρητή είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν εφάπαξ το 15% της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό σε 12 δόσεις.

Σε περίπτωση, μάλιστα, ρευματοκλοπής, ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλει το 50% της οφειλής και το υπόλοιπο ποσό σε 4 δόσεις.

Εδώ, όμως, βρίσκεται και το πρόβλημα. Στην αδυναμία της επιχείρησης να διακριβώσει και να τεκμηριώσει τις πραγματικές περιπτώσεις παραβίασης του μετρητή και αυτό γιατί ελέγχεται η ακρίβεια των αναφορών των εργολάβων που δηλώνουν στο πληροφοριακό σύστημα τη διακοπή ηλεκτροδότησης αλλά ενδέχεται να μην έχουν προβεί στη διακοπή. Αυτό έχει ως συνέπεια να υπάρχει η εικόνα ενός παραβιασμένου μετρητή και ο οφειλέτης να μην μπορεί να ενταχθεί στη ρύθμιση των 36 δόσεων.

Είναι σαφές ότι οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα γιατί είναι φύσει αδύνατον για την πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων να μπορούν να καταβάλουν το 15% της οφειλής και να εξοφλούν το υπόλοιπο ποσό σε 12 δόσεις.

Εκτιμώ ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφής διαχωρισμός αυτών των περιπτώσεων.

Στη ρύθμιση του διακανονισμού εξόφλησης των οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις, πρέπει να ενταχθούν όλες οι περιπτώσεις εκτός από αυτές στις οποίες έχει τεκμηριωθεί πραγματική ρευματοκλοπή.

Με αυτό τον τρόπο θα υπάρξει η δυνατότητα να εξοφληθούν οι οφειλές χιλιάδων πολιτών και να εισρεύσουν έσοδα στην επιχείρηση.

 

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

 

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στους πολίτες που εμφανίζονται να έχουν παραβιάσει το μετρητή τους ενώ στην πραγματικότητα δεν είχε γίνει διακοπή, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων.

2. Υπάρχει η βούληση για την ένταξη στη ρύθμιση των 36 δόσεων όλων των περιπτώσεων πλην αυτών που τεκμηριώνεται πραγματική ρευματοκλοπή;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μάνος Κόνσολας

Βουλευτής Δωδεκανήσου