Φλας στο παρελθόν

ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΖΗΤΗΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙ’ ΕΡΓΑ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΟΥΝ ΥΠ’ ΑΥΤΟΥ
Ο Αρχηγός του Μηχανικού του Στρατού στρατηγός Καρδαμίτσης δι’ εγγράφου του προς τον κ. Νομάρχην εζήτησε την υποβολήν στοιχείων ή μελετών, διά το υπό του Μηχανικού του στρατού εκτελεσθησόμενα εις την Δωδεκάνησον έργα, ήτοι α) κατασκευή φράγματος Αφάντου, β) διάνοιξιν και κατασκευή οδού Σύμης-Μονή Πανορμίτου, γ) αποπεράτωσις οδού Ποθαίας-Βαθέος Καλύμνου, δ) αποπεράτωσις οδού Πυλών-Μεσοχωρίου Καρπάθου και ε) ανακατασκευή οδού Σκάλας-Κάμπου Πάτμου.

ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ “ΚΥΠΡΟΣ” ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ  ΚΥΠΡΙΩΝ ΘΑ  ΤΕΛΕΣΘΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ
Μεθαύριον Κυριακήν 4ην τρέχοντος και ώραν 9.30 π.μ. η Εθνική Ενωσις Δωδεκανησίων “Κύπρος - Β. Ήπειρος” τελεί πάνδημον αρχιερατικόν Μνημόσυνον εις τον ιερόν ναόν του Ευαγγελισμού, εις μνήμην των υπέρ της Ελευθερίας της Ελληνικής Κύπρου απαγχονισθέντων Κυπρίων Πατριωτών Μιχαήλ Καραολή,  Ανδρέα Δημητρίου, Ανδρέα Ζάκου, Χαριλάου Μιχαήλ, Ιακώβου Πατάτσου, Μιχαήλ Κουτσόφτα, Στέλιου Μαυρομάτη και Ανδρέα Παναγίδη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Αφίχθη ο κ. Χαμαράτος κατέλυσεν δε εις το Ν. Εθνικόν και θα δώση προσεχώς παράστασιν υπέρ του Οίκου Ευγηρίας τη προτάσει του κ. Νομάρχου.

- Εντός των ημερών πρόκειται να αφιχθή εις την πόλιν μας η καθηγήτρια του Εθν. Ωδείου κ. Αιμιλία Πανδρά-Πέτσου.

ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΕΟΡΤΗ ΔΙΔΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΟ Δ. ΘΕΑΤΡΟΝ
Σήμερον την 8.30’ εσπερινήν θα δοθή εις το Δημοτικόν Θέατρον Ρεσιτάλ ακορντεόν παρά του αομμάτου καλλιτέχνου κ. Ελευθερίου Ρηνοπούλου, αποφοίτου του Ωδείου Αθηνών και πτυχιούχου 6 μουσικών οργάνων, υπό την αιγίδαν του Μουσικού Ομίλου Ρόδου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής έργα: Πριγκήπισσα Τσάρντας, Ποιμενικά άσματα, Κοκκίνου, Ουγγρικός χορός Μπράμς, Γυναίκα του δρόμου Χατζηαποστόλου, Βαφτιστικός Σακελλαρίδου, Τυρολέζικοι ρυθμοί, Καβαλλερία Λετζέρα, Σουπέ, και Τσιγγάνικες Ουγγρικές Μελωδίες.

Η “ΑΤΛΑΝΤΙΣ” ΕΖΗΤΗΣΕ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗΝ ΕΣΤΙΑΝ
Ως πληροφορούμεθα, ο νεοσύστατος Μορφωτικός Σύλλογος Ρόδου, “Ατλαντίς”, υπέβαλε προ τινών ημερών εις το Εργατικόν Κέντρον Ρόδου υπόμνημα δι’ ού εξαιτείται την οικονομικήν ενίσχυσιν εκ της Εργατικής Εστίας Αθηνών, διά να δυνηθή να ανταποκριθή εις τον προορισμόν του και να επιτύχη πλήρως εις τας κοινωφελείς του επιδιώξεις.

Ως μας ανέφερε μέλος του Δ.Σ. της Ατλαντίδος, το Εργατικόν Κέντρον πρόκειται να ταχθή αλληλέγγυον προς την κατεύθυνσιν αυτήν

ΑΝΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ  ΔΙΑ ΚΡΕΑΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΓΚ
Κατά πληροφορίας εκ Κύπρου, το Τμήμα Γεωργίας της Κυβερνήσεως προεκήρυξε διαγωνισμόν διά την προμήθεια 900 οκάδων κρέατος... με κόκκαλα, ουχί άνω των 50% διά τας ανάγκας των σκύλων της Α. Ε. του στρατάρχου Χάρντιγκ.

Σημειωτέον ότι ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός διά τρίτην φοράν, διότι δεν υπάρχουν προσφοραί.

ΕΖΗΤΗΘΗ ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΔΙΑ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΥΠΑΙΡΘΟΥ
Δι’ εγγράφου του ο Νομάρχης εζήτησε παρά του ΟΔΑΠΔΔ την διάθεσιν 25.000 δρχ. ίνα ενεργηθούν δενδροφυτεύσεις εκατέρωθεν των εθνικών οδών Ρόδου-Αφάντου και Ρόδου-Αεροδρομίου Μαριτσών δια 4000 δασικών, καλλωπιστικών και οπωροφόρων δένδρων, μερίμνη του δασαρχείου.

ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ
Σήμερον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Συμβούλιον Υγείας του Νομού, μεταξύ άλλων δε, θα λάβη αποφάσεις διά την επιχορήγησιν των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων μηνός Οκτωβρίου, την καταβολήν αποζημιώσεων υπερωριακής εργασίας εις ιατρούς των κοινοτικών και αγροτικών ιατρείων, την τροποποίησιν του Οργανισμού του Νοσοκομείου Ρόδου και ένταξιν του προσωπικού του Νοσοκομείου Κω.