Χ. Κόκκινος: «Συνεργασία και διαρκής επαγρύπνηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων»

Συνεδρίασε σήμερα 1.11.2016 στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Ο.Π.Π.) Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου, το οποίο συγκάλεσε και προέδρευσε ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Χαράλαμπος Κόκκινος.

To Σ.Ο.Π.Π. συγκλήθηκε ενόψει της έναρξης της χειμερινής περιόδου, με σκοπό το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των φορέων στην εκτέλεση των έργων και δράσεων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων.

Ο κ. Χ. Κόκκινος στην τοποθέτησή του επισήμανε την «ανάγκη για συνεργασία, διαρκή επαγρύπνηση, συλλογική και ατομική προσπάθεια και ευθύνη για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων».

Επίσης αναφέρθηκε σε μια σειρά ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Δωδεκανήσου για την αντιπυρρική περίοδο (έγινε ένας σύντομος απολογισμός), αλλά και ενόψει της χειμερινής - αντιπλημμυρικής περιόδου. Ευχαρίστησε όλους τους φορείς (εθελοντικές οργανώσεις, εκπρόσωπους κρατικών υπηρεσιών κ.λπ.) για τη μέχρι σήμερα συνεργασία και ζήτησε αυτό να συνεχιστεί και στο μέλλον.

Σας παραθέτουμε την εισήγηση του κ. Χ. Κόκκινου στο Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δωδεκανήσου:

«1/11/2016

Κυρίες και κύριοι,

Ενόψει της χειμερινής περιόδου, συγκαλείται το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας  Δωδεκανήσου  με σκοπούς  το  συντονισμό  και  τη συνεργασία όλων των φορέων στην εκτέλεση των έργων που έχουν άμεση σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών  φαινομένων στα  όρια  του  νομού.  Ειδικότερα εξετάζονται τα εξής θέματα:

1. Χαρτογράφηση κινδύνου πλημμυρών. Αναφορά δράσεων πρόληψης, έργα και δράσεις που έχουν γίνει.

2. Έλεγχος και συντήρηση  αντιπλημμυρικών έργων. Προσδιορισμός εργασιών

3. Έλεγχος και καθαρισμός επαρχιακού οδικού δικτύου- Αποτύπωση ιρλανδικών διαβάσεων-επιτήρηση. Έλεγχος και καθαρισμός λοιπού οδικού δικτύου και κοιτών ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλών-φυλλωμάτων κ.λπ. από τα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων (αρμοδιότητα νησιωτικών δήμων).

4. Έργα συγκράτησης εδαφών σε περιοχές που εκδηλώθηκαν πυρκαγιές-Απολακκιά.

5. Συντονισμός και συνεργασία φορέων για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. Παρατηρήσεις από προηγούμενη εμπειρία σε συμβάντα μεγάλης έκτασης.

6. Κινητοποίηση και συντονισμός Εθελοντικών Οργανώσεων. Ενίσχυση εθελοντικών οργανώσεων με υλικά. Δυνατότητα δημιουργίας εθελοντικών οργανώσεων σε Δήμους (όπου δεν υφίστανται άλλες ομάδες).

 7. Αναθεώρηση  Σχεδιασμού  με βάση τον Ν. 3852/2010 και των τροποποιήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας. Έγκριση Μνημονίων ενεργειών Π.Ν.Αι.

Οι αρμόδιοι φορείς   θα πρέπει να  προβούν  στον έλεγχο και  καθαρισμό  των  ρεμάτων όπως τους έχει συσταθεί ήδη εγγράφως καθώς  και  των  φρεατίων  απορροής όμβριων υδάτων  του οδικού δικτύου αρμοδιότητάς  τους. Επίσης οι Δήμοι θα πρέπει να καταγράψουν τις Ιρλανδικές διαβάσεις στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας τους και να επισημαίνουν με προειδοποιητικές πινακίδες για τους κινδύνους που ενέχει η διάβαση τους σε ώρες έντονης βροχόπτωσης.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι αρμόδιος  φορέας  πρόγνωσης  επικίνδυνων  καιρικών φαινομένων, όπως έντονων βροχοπτώσεων,  είναι  η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία η οποία  και  αποστέλλει δελτία για προειδοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου:

α)  Έχει ήδη ζητήσει εγγράφως από τους Δήμους ο έλεγχος και ο, καθαρισμός των κοιτών των ρεμάτων για αποκατάσταση  της  φυσικής  τους  ροής,  καθαρισμός  κοινόχρηστων  χώρων από  απορρίμματα, φερτά  υλικά,  φυλλώματα,  κ.α.,  έλεγχος  και  καθαρισμός  των  φρεατίων  απορροής  ομβρίων  σε οικισμούς,   έλεγχος   των   εγκαταστάσεων   των   Δημοτικών   Επιχειρήσεων   Ύδρευσης   και Αποχέτευσης  (ιδιαίτερα  αντλιοστάσια  και  υδραγωγεία).

β) Έχει Υλοποιήσει επικουρικά στο Δ. Ρόδου, στοχευμένους καθαρισμούς  κοιτών ρεμάτων - με  εργολαβία που εκτελέστηκε κατά τις προηγούμενες μέρες - στις Δημοτικές Ενότητες Κρεμαστής και Απολακκιάς για το νησί της Ρόδου όπου εντοπίζονται και τα περισσότερα προβλήματα

 Παρακαλείσθε  να μελετήσετε  με προσοχή  τις  σχετικές  εγκύκλιους  για  το  σχεδιασμό,  τα  έργα, δράσεις, και  μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση  πλημμυρικών φαινομένων.

 Σας  επισημαίνουμε  ότι φέτος δεν αναμένεται να εκδοθεί νέα εγκύκλιος και ισχύει η περσινή δηλαδή   η  υπ’  αρ.  8184/24-10-2015  εγκύκλιος  της  Γενικής  Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας   προκειμένου  να  διευκρινιστούν   τα  θέματα  σχετικά  με  τις  αρμοδιότητες  των  εμπλεκομένων  φορέων.

Σας ευχαριστώ πολύ  για   την προσοχή σας.»

Μεταξύ των αποφάσεων του Σ.Ο.Π.Π. Π.Ε. Δωδεκανήσου της 1.11.2016 αναφέρονται:

α) οι άμεσες ενέργειες ενημέρωσης των πολιτών της περιοχής μας για πρόληψη ακραίων φυσικών και καιρικών φαινομένων,

β) ενίσχυση με υλικά που είναι απαραίτητα (εφόσον ακολουθηθούν πάντα οι σύννομες διαδικασίες) στις εθελοντικές οργανώσεις που θα αιτηθούν,

γ) άμεση ετοιμότητα του στελεχιακού δυναμικού όλων των υπηρεσιών και των διαθέσιμων οχημάτων και μηχανημάτων και διάθεση σε μόνιμη βάση οχήματος στη Ρόδο για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

δ) άμεση αποστολή εγγράφων στους υπευθύνους για ενέργειες με βάση την καταγραφή στο Σ.Ο.Π.Π. της 1.11.2016 ελλείψεων ή δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την Πολιτική Προστασία,

ε) αίτημα για ενίσχυση της περιοχής από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

στ) Κλείσιμο της γέφυρας Κρεμαστής και άλλων χειμάρων και ιρλανδικών διαβάσεων από την Τροχαία και την ΕΛ.ΑΣ. όταν παρουσιάζονται έντονες βροχοπτώσεις.

ζ) Άμεση διάδοση της ενημέρωσης για ακραία καιρικά φαινόμενα όταν υπάρχει σχετικό δελτίο τύπου από την Ε.Μ.Υ. και τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας.

Τέλος αναφέρω ότι υπήρξε διάλογος και αλληλοενημέρωση από τα μέλη του Σ.Ο.Π.Π. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του.