Θα χορηγηθούν δάνεια σε αγρότες της Δωδεκανήσου

H EΠΑΝΔΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ - ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΣ ΑΓΡΟΤΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ, 3. Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδης είχε μακράν συνεργασίαν μετά του υπουργού Γεωργίας κ. Λεβαντή και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, επί διαφόρων αγροτικών ζητημάτων.

Κατά την γενομένην συζήτησιν εξητάσθησαν τα κάτωθι ζητήματα:

1ον) Η επάνδρωσις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου διά 2 κτηνιάτρων, ήτοι ενός εις Ρόδον και ενός εις Κω. Επίσης η πλήρωσις των κενών θέσεων γεωπόνων.

2ον) Η περαιτέρω ενίσχυσις της ΑΤΕ διά της χορηγήσεως δανείων εις τους αγρότας Δωδεκανήσου, προς αγοράν αντλητικών συγκροτημάτων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΑΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Εις το μηνιαίον δελτίον του ΣΕΓΑΣ εδημοσιεύθη πίναξ των καλυτέρων αθλητών του 1956 Μέσης Εκπαιδεύσεως. Κατ’ αυτόν ο Χατζησάββας του Γυμνασίου Ρόδου καταλαμβάνει την πρώτην θέσιν εις τα 100 μ. με 11’, ο Βαρδέλλης Γυμνασίου Ρόδου την 5ην θέσιν εις τα 400 μ., με 55’, ο Κυπριώτης Γυμνασίου Ρόδου την 2αν θέσιν εις τα 1000 μ. με 2”45 και η ομάς της Σκυταλοδρομίας 4Χ100 του Βενετοκλείου Γυμνασίου (Βαρδέλλης-Χατζησάββας-Τσαλαχούρης-Τηλιακός) την πρώτην θέσιν με 46”.

Δέον να σημειωθή ότι η επίβασις των 46” αποτελεί 6ην επίδοσιν εις τον πίνακα των καλυτέρων εφηβικών επιδόσεων.

 


ΑΝΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ

Λόγω μη αφίξεως του υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη και του υπουργού Προεδρίας κ. Τσάτσου, ένεκα υπηρεσιακών καθηκόντων, αναβάλλονται τα εγκαίνια της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων διά την προσεχήν Κυριακήν.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝ. ΕΟΡΤΗΝ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ

ΠΑΤΜΟΣ. (Ιδ. ανταπόκρισις). Με εξαιρετικόν ενθουσιασμόν εορτάσθη η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου εις Πάτμον, με συμμετοχήν της Πατμιάδος, των δημοτικών σχολείων και του λαού.

Οι κληρικοί και ο λαός μετά την δοξολογίαν, κατηυθύνθησαν προς το Μνημείον του Φιλικού Ξάνθου, όπου ωμίλησεν ο διδάσκαλος κ. Δ. Νταβέλης, εν συνεχεία δε κατετέθησαν στέφανοι. Επακολούθησαν εκδηλώσεις της νεολαίας υπέρ της Κύπρου.

ΕΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΔΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Υπό της Διευθύνσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου απεστάλη προς άπαντας τους Δήμους και τας κοινότητας Ρόδου και Κω, εγκύκλιος περί του τρόπου εκτελέσεως γεωτρήσεων επί συμβάσει και επί πιστώσει με 10ετή εξόφλησιν.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

- Προχθές το απόγευμα ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκος, συνοδευόμενος υπό μηχανικών επεσκέφθη την τοποθεσίαν “Πευκιά” Λίνδου και εξήτασε διαφόρους λεπτομερείας σχετικώς με την αξιοποίησιν της εν λόγω περιοχής.

- Χθες κατεβλήθησαν υπό του ΙΚΑ επιδόματα ασθενείας κ.λπ.

- Εκομίσθησαν διά του αλιευτικού “Ξιφίας” 770 κιλά ιχθείς.

- Χθες ο Νομάρχης συνειργάσθη με τον Έπαρχον Κω και τον κοινοτάρχης Αρχιπόλεως.

- Διαβιβάσθησαν αι καταστάσεις και πληρώνονται ήδη τα ορφανικά επιδόματα μηνός Οκτωβρίου.

- Απέπλευσαν εκ Ρόδου διά Σύμη, το αγγλικόν πετρελαιοκίνητον “Γιβραλτάρ”.

- Πληροφορούμεθα, ότι εντός των ημερών αναμένεται να καταπλεύση εις Ρόδον εν σκάφος του Β. Ναυτικού.

- Απέπλευσε εις Τήλον το υπό αγγλικήν σημαίαν κότερον “Φρισκ” του οποίου επιβαίνουν 4 βρεττανοί.

- Αναχωρεί εις Σύμην, ιδιαιτέραν του πατρίδα, ο εν Παρισίοις εγκατεστημένος και παρεπιδημών επ’ ολίγας ημέρας γνωστός Έλλην Γλύπτης κ. Κώστας Βαλσάμης.

- Το καταπλεύσαν προχθές λόγω της καταστάσεως γιουγκοσλαβικόν φορτηγόν “Ντρόβα” απέπλευσε χθες διά Αλεξανδρέτταν Τουρκίας.

- Διά του πετρελαιοκινήτου “Πανορμίτης” εκομίσθησαν εκ Πειραιώς 111 τόνοι σίτου.

- Κατέπλευσαν εις τον λιμένα τα π/κ “Ερδογάν” εκ Μαρμαρά και “Αγ. Λοικία” εκ Σύμης. Εξ άλλου απέπλευσαν τα “Ονούρ” διά Μαρμαρά, “Τασία Πολίτη” δια Πειραιά, “Ξιφίας” δι’ αλιείαν, “Νίκος” διά Νίσυρος και “Στέφανος” διά Κάσον.

- Εξήχθησαν  εκ Ρόδου χθες 23 τόννοι κρομμίων.