Συζητήθηκαν τα προβλήματα των μηχανικών του δημοσίου

Την Τρίτη 25 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μελών της παράταξης ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με την Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Δωδεκανήσου.

Την Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. εκπροσώπησε η Πρόεδρος κα. Μίκα Μιχαλάκη, ενώ από την παράταξη ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ήταν παρόντα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας Συναδέλφων Δημοσίου Τομέα, κκ. Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Μανώλης Καμπαστάνας, Γιώργος Λάκουρας, κα Μαρία Παπανδρέου και ο εκπρόσωπος της παράταξης κ. Αντώνης Γιαννικουρής.    

Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και συζητήθηκαν τόσο θέματα ενδιαφέροντος των Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων, όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα που απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Η Πρόεδρος της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Δωδεκανήσου έθεσε υπόψη των συμμετεχόντων μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στον Δημόσιο Τομέα (καταβολή οδοιπορικών, εξίσωση με Τεχνολόγους Μηχανικούς, τοποθετήσεις – μετακινήσεις Μηχανικών, ανισοκατανομή προσωπικού – υποστελέχωση Υπηρεσιών, χορήγηση επιδόματος 6‰ κτλ.).

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, κ. Αντώνης Γιαννικουρής, αφού ευχαρίστησε την κα. Μιχαλάκη για την παρουσία της και τη συνεργασία, δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπιση και κατά το δυνατόν επίλυση των εξεταζόμενων προβλημάτων, ενώ παράλληλα κατέστη σαφές ότι η παράταξη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ θα έχει εφεξής παρουσία και προτάσεις για την υλοποίηση θεσμικών παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα και δράσεις όπου εμπλέκονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί.