Ενίσχυέται το νοσοκομείο με αγγειοχειρουργό

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Ρόδου με ανακοίνωσή της εκφράζει τις ευχαριστίες της στους παράγοντες του υπουργείου Εθνικής άμυνας που ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Νοσοκομείου Ρόδου και διέθεσαν στρατιωτικό γιατρό με ειδικότητα Αγγειοχειρουργού, προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι προσφερόμενες από το Νοσοκομείο Υπηρεσίες Υγείας. Επίσης εκφράζει ευχαριστίες και στους παράγοντες όλων των βαθμίδων του υπουργείου Υγείας που ενέκριναν και προώθησαν το ίδιο αίτημα.

Ως εκ τούτου, ενημερώνεται το κοινό ότι από 09-11-2016 και στο εξής, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή θα λειτουργεί Αγγειοχειρουργικό Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο στο Νοσοκομείο Ρόδου από τον στρατιωτικό αγγειοχειρουργό που τέθηκε στη διάθεση του Νοσοκομείου.

Η λειτουργία του μέχρι τώρα λειτουργούντος Αγγειοχειρουργικού Ιατρείου κάθε Δευτέρα, εξακολουθεί να υφίσταται.