Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την 4986/113249/12-10-2016 ξεκίνησε η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων για το “Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων περιόδου 2016-2017”. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με την αριθμ. 3714/1410476/04-09-2014 Υπουργική Απόφαση “Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα”.

Το πρόγραμμα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:
• Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης: 1176,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
• Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ).
• Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συμπεριλαμβάνει και απώλεια εισοδήματος)
• Τη φύτευση βάσει δικαιωμάτων από το Εθνικό Αποθεματικό ή δικαιωμάτων αναφύτευσης που αποκτήθηκαν έως 31-12-2015 (Ποσό ενίσχυσης 410,00€/στρ.)
Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν μεμονωμένες.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων Δωεκανήσου, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου (Ρόδος) και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καλύμνου και Καρπάθου έως και 30 Νοεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Δωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364919 και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Π.Ε. Κω τηλ. 2242057946, Καλύμνου τηλ. 2243059633 και Καρπάθου τηλ. 2245361204.