Την Τρίτη συνεδριάζουν  στην ΕΠΣΔ

Την ερχόμενη Τρίτη στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΠΣΔ. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, που θα συζητηθούν στα γραφεία της διοργανώτριας, είναι τα ακόλουθα:  

1. Ενημέρωση Προέδρου.  
2. Ενημέρωση για τους Ορκωτούς Λογιστές.
3. Απόφαση για τοποθέτηση Τεχνικού Συμβούλου.
4. Συζήτηση Πρότασης Μέλους της Ε.Ε.

5. Επιτροπή Πρωταθλήματος.
6. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
7. Τεχνική Επιτροπή.

8. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
9. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
10. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
11. Αλληλογραφία - διάφορα.