Δ. Γάκης: «Καθοριστικός ο ρόλος των Δήμων στην εφαρμογή της νησιωτικότητας»

Ο βουλευτής Δωδεκανήσου Δημήτρης Γάκης, απέστειλε επιστολή-χαιρετισμό στην έναρξη των εργασιών του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, που διεξάγεται το διήμερο 12 & 13 Νοεμβρίου 2016, στη Ρόδο.

Στην επιστολή του, ο Δημήτρης Γάκης, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές του συνεδρίου για τη σημαντική, όπως τη χαρακτήρισε, εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, επικεντρώθηκε στον καθοριστικό ρόλο και τη συμβολή των νησιωτικών Δήμων στην ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων, των κοινωνικών αναγκών αλλά και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής Δημήτρης Γάκης, επεσήμανε την ανάγκη να προχωρήσει ο διάλογος για τα θέματα περιφερειακής ανάπτυξης και για τις μελλοντικές αναγκαίες παρεμβάσεις σε ζητήματα Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές, με θεσμικές ρυθμίσεις και μέτρα που θα διασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή της «Νησιωτικότητας», υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά:

«Είμαι σίγουρος, ότι η ευρύτητα της θεματολογίας, η ενεργός συμμετοχή των εκπροσώπων των ΟΤΑ Α’ βαθμού των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, καθώς και η παρουσία μελών της Ελληνικής Κυβέρνησης και σημαντικού αριθμού νησιωτικών φορέων και θεσμών στο συνέδριο, θα συνεισφέρουν στη συζήτηση για την ουσιαστική εφαρμογή της «νησιωτικότητας» στην τοπική αυτοδιοίκηση, τη θεσμική και οργανωτική ενδυνάμωση των νησιωτικών Δήμων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους στις ευαίσθητες νησιωτικές περιοχές.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο ουσιαστικός διάλογος, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η διατύπωση προτάσεων και σχεδίων που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία των νησιωτικών Δήμων, είμαι σίγουρος, ότι θα συμβάλλουν στην επίτευξη των κοινών μας στόχων, που είναι η ανάδειξη των νησιωτικών θεμάτων, η αύξηση της αποτελεσματικότητας των αναπτυξιακών δράσεων και η κοινωνική συνοχή στα Ελληνικά νησιά.

Ειδικότερα, στις προτεραιότητες της Υποεπιτροπής Νησιωτικών και Ορεινών Περιοχών της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, είναι η αξιοποίηση και η ενσωμάτωση στην κοινοβουλευτική διαδικασία των καλών πρακτικών στην Αυτοδιοίκηση. Στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να δίνουμε βήμα και να υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που ενδυναμώνει τη μελέτη των νησιωτικών θεμάτων και διευρύνει το διάλογο για την βιώσιμη ανάπτυξη στη νησιωτική Χώρα».