Ενδιαφέρον απόγευμα στην ΕΠΣΔ

Σήμερα στις 7 το απόγευμα ξεκινάει στα γραφεία της ΕΠΣΔ η συνεδρίαση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:
1. Ενημέρωση Προέδρου.  
2. Ενημέρωση για τους Ορκωτούς Λογιστές.
3. Απόφαση για τοποθέτηση Τεχνικού Συμβούλου.
4. Συζήτηση Πρότασης Μέλους της Ε.Ε.
5. Επιτροπή Πρωταθλήματος.
6. Επιτροπή Καλλιέργειας και Ανάπτυξης.
7. Τεχνική Επιτροπή.
8. Επιτροπή Ενωσιακού Γηπέδου.
9. Επικύρωση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
10. Ενημέρωση ταμείου, εγκρίσεις δαπανών.
11. Αλληλογραφία - διάφορα.