Επανεξελέγη πρόεδρος των εργαζομένων του Δήμου Ρόδου ο Γιάννης Ντελλάκης

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοεκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο της Ενωσης Εργατοϋπαλληλικού και Επιστημονικού Προσωπικού του δήμου Ρόδου.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ντελλάκης Ιωάννης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δρακογιαννάκης Αναστάσιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κατσαρού Αντιόπη
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κρητικός Εμμανουήλ
ΤΑΜΙΑΣ: Κουμπαράς Ευάγγελος
ΜΕΛΟΣ: Γεωργάς Γεώργιος
ΜΕΛΟΣ: Στεφανάκης Βασίλειος