Μονοδρομείται τμήμα της οδού Εφέσου στη Ρόδο

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων και Υποδομών στα πλαίσια εφαρμογής της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 137/16 που επικυρώθηκε με την αριθμ. Πρωτ 72472/ΜΟΕ  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Φ.Ε.Κ.3510/Β/2016) περί  έγκρισης μονοδρόμησης τμήματος της οδού Εφέσου από την οδό Αταβύρου προς την οδό Βεργίνας με την αυτήν κατεύθυνση ανακοινώνει ότι το  συνεργείο του Δήμου θα προβεί στην τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης άμεσα.  
Η εφαρμογή της συγκεκριμένης κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τεθεί σε ισχύ την Δευτέρα στις 21-11-2016 στις 7:00 πμ  και παρακαλούμε οι οδηγοί  που κινούνται στο εν λόγω τμήμα της οδού Εφέσου να επιδείξουν την δέουσα  προσοχή.