Πρόσκληση συμμετοχής στο καλεντάρι πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2019

Με σκοπό τον προγραμματισμό των εκδηλώσεων που θα λάβουν το 2017, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καλεί τους πολιτιστικούς συλλόγους, σωματεία και λοιπούς φορείς που ασχολούνται με τον πολιτισμό, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και επιθυμούν να εντάξουν τις εκδηλώσεις που οργανώνουν στο Πολιτιστικό καλεντάρι της Περιφέρειας για το 2017, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΠΝΑΙ (www.pnai.gov.gr) και να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στην φόρμα «Καταχώρηση Πολιτιστικών Συλλόγων Νοτίου Αιγαίου» καθώς και τις δράσεις που κάθε φορέας σχεδιάζει να πραγματοποιήσει για το 2017.

Προκειμένου να υπάρξει έγκαιρος προγραμματισμός των εκδηλώσεων, η καταχώρηση των δράσεων από τους φορείς θα πρέπει να ολοκληρωθεί, το αργότερο, μέχρι της καταληκτικής ημερομηνίας 31ης Δεκεμβρίου 2016.