Συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τηλεδιάσκεψη στα Καταστήματα της Περιφέρειας στη Σύρο και στη Ρόδο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σίκινου».

2. Έγκριση όρων δημοπράτησης για το έργο: «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερίφου».

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Δυτικού Άξονα νήσου Ρόδου(2014)».

4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων νήσου Ρόδου (Φονιάς)».

5.  Έγκριση 1ης χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου παλαιοντολογικού μουσείου Αρχαγγέλου».

6. Έγκριση χορήγησης δεύτερης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακής οδού Ολύμπου - Διαφανίου νήσου Καρπάθου».

7. Έγκριση 2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «Ίδρυση μονάδας σφαγείων Κάσου».

8. Έγκριση μεταφοράς μαθητών αδιάθετου δρομολογίου μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού νήσου Καλύμνου.

9. Έγκριση μεταφοράς μαθητών μετά από διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού νήσου Αστυπάλαιας λόγω άγονου διαγωνισμού.

10. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Κάλυψη δρομολογίων μεταφοράς μαθητών ΡΟΜΑ σε σχολεία της πόλης Ρόδου σχολικής περιόδου 2016-2017».

11. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Ανάδειξη χορηγητών ειδών διατροφής και κατεψυγμένων πουλερικών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρόδου».

12. Έγκριση όρων διαπραγμάτευσης και Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για τη διαπραγμάτευση των άγονων δρομολογίων που πρόεκυψαν από την αριθμ. 79411/8269/2016 Διακήρυξη για την μεταφορά μαθητών σχολικού έτους 2016-2017, Π.Ε. Κυκλάδων.

13. Εισήγηση για Ιατρούς Υπαίθρου κατόπιν τροποποίησης απόφασης της 2ης ΔΥΠΕ.

14. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για προμήθεια ειδών - τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Π.Ε. Κυκλάδων.

15. Μίσθωση αποθήκης για τις ανάγκες του προγράμματος Δακοκτονίας, Π.Ε. Κυκλάδων.

16. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2016 Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

17. Έγκριση και δέσμευση ποσών για δαπάνες 2016 Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

18. Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρεώσεων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον εκ νέου υπολογισμό του Φ.Π.Α. σε δαπάνες και έργα, Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου.

20. Έγκριση Αχρεωστήτως Εισπραχθέντων, Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

21.  Έγκριση διαφόρων δαπανών – διάθεσης πιστώσεων  της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

22. Έγκριση πληρωμής ετήσιας εισφοράς δίκτυο Δάφνη έτους 2016.

23. Έγκριση Δράσεων Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

24. Έγκριση Δράσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

25. Ορθή Επανάληψη αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής - Τροποποιήσεις - Ανακλήσεις Δράσεων, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

26. Δικαστικές Υποθέσεις.

27. Εγκρίσεις μετακινήσεων κ. Περιφερειάρχη.

28. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Αντιπεριφερειαρχών.

29. Εγκρίσεις μετακινήσεων  κ.κ. Περιφερειακών Συμβούλων.  

30. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασικού τύπου, 4* αστέρων, με διακριτικό τίτλο ¨ΛΙΠΠΙΑ ΓΚΟΛΦ ΡΕΣΟΡΤ¨, συνολικής δυναμικότητας  491 κλινών (εγκεκριμένης 376) σε γήπεδο έκτασης 35.230,00 τ.μ. (κατά τίτλο) 35.441,94 τ.μ. (κατά εμβαδομέτρηση) στην Κ.Μ. 1484 Γαιών Αφάντου στην περιοχή  «ΛΑΚΚΟΙ – ΑΦΑΝΤΟΥ» της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου του Δήμου Ρόδου της Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  για λογαριασμό της εταιρείας ‘’ΡΟΔΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΑΕ  (Ρ.Ε.Ξ.Τ.Ε. ΑΕ)’’.

31. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: Υφιστάμενο ξενοδοχείο κλασικού τύπου, με διακριτικό τίτλο “DORETA BEACH”, συνολικής δυναμικότητας 710 κλινών (εγκεκριμένης 572), σε γήπεδο έκτασης 29.868,00 τμ., στην περιοχή “ΝΕΪΠΑ” Δημοτικής Κοινότητας Θεολόγου, Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων, Δήμου Ρόδου , Π.Ε. Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ιδιοκτησίας της εταιρείας “N. ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ Α.Ε.”».

32. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: Σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας “COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.” με κωδ. Ονομασία “140 1707- KATAVIA MI”, στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς, της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου, Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Π.Ε. Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

33. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: Λιμένας Λακκίου Λέρου, Δήμου Λέρου, Νήσου Λέρου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π.).

34. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) έργου: «Πλαίσιο Έργων  Ανάπτυξης (MASTER PLAN) Λιμένα Σκάλας Πάτμου, Δήμου Πάτμου, Νήσου Πάτμου, Π.Ε. Καλύμνου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου (ΔΗ. ΛΙ. ΤΑ.Π.)».

35. Τροποποίηση εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων επεκτεινόμενου λατομείου μαρμάρων συνολικής έκτασης 34.296,51 (21.616,31 αδειοδοτημένο + 12.680,20 επεκτεινόμενο) που βρίσκεται στη θέση τζιριωτη – δυραχα Τ. Κοινότητας Κυνίδαρου , Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προς συνέχιση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης».

36. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενου Σταθμού Βάσης ( Σ/Β) Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρείας Cosmote Κινητές Τηλ/νίες Α.Ε.  στη θέση "ΣΥΝΕΤΙ", Νήσου Άνδρου, Ν. Κυκλάδων με κωδ. " ΣΙΝΕΤΙ ΜΙ - 1406023".

37. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: "Λειτουργία υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της VODAFONE - PANAFON S.A. στη θέση " ΧΑΒΟΥΝΑ" νήσου Κέας, με κωδικό θέσης 1101198 ΚΕΑ ΝΟΤΙΑ ."