Με πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

Συνεδριάζει την Παρασκευή 25 Nοεμβρίου 2016 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου.

Η Συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα της  Ημερήσιας Διάταξης:

Eνημέρωση από τον κ.Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους,

Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΚΑΙ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

(Εισηγητές: Αντιδήμαρχοι κ.Αθ.Κωνσταντίνου και Γ.Κακούλης)

1.1.Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ρόδου, έτους 2017, αρ.πρωτ.16/97359/2016

1.2.Έγκριση μελέτης κατασκευής ξύλινης πλατφόρμας σε κοινόχρηστο χώρο στον πεζόδρομο της οδού Καρπάθου,  αρ.πρωτ.16/91981/2016.

1.3.Έγκριση παράτασης προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση Γέμπωλος-Λάερμα», αρ.πρωτ.16/94053/2016.

1.4.Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση Σχολείων πλην πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ.16/87579/2016.

1.5.Έγκριση παράτασης προθεσμίας και έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή τοιχίου για την προστασία του γηπέδου 5χ5 της Δ.Κ.Πυλώνας», αρ.πρωτ.16/94912

1.6.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση Εκσυγχρονισμός Δικτύου Άρδευσης στην Τοπική Κοινότητα Ιστρίου», αρ.πρωτ.16/91552/2016

1.7.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Αρδευτικού Δικτύου Τοπικών Κοινοτήτων Διμυλιάς-Σαλάκου-Απολλώνων Δημοτικής Ενότητας Καμείρου», αρ.πρωτ.16/91546/2016.

1.8.Έγκριση 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση ζημιών σε περιοχές της ανατολικής πλευράς της Ρόδου που προκλήθηκαν από τη θεομηνία της 28/1/2011 και επιδεινώθηκαν μετά τη θεομηνία της 30/12/2012, αρ.πρωτ.16/94971/2016.

1.9.Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης  μεταξύ του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου για την υλοποίηση του έργου «Χλοοτάπητας γηπέδου ποδοσφαίρου Έμπωνας» προϋ/σμού 297.260,00€, αρ.πρωτ.16/95533/2016.

1.10.Έγκριση 2ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Επισκευή-συντήρηση παλαιού Νοσοκομείου Ρόδου για κάλυψη αναγκών διοίκησης-μεταστέγαση υπηρεσιών», αρ.πρωτ.16/97527/2016.

1.11.Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση , επιδιόρθρωση βελτίωση της λειτουργίας των υφισταμένων κόμβων φωτεινής σηματοδότησης», αρ.πρωτ.16/97477/2016.

1.12.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου «Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρονικών συσκευών ρύθμισης και φωτεινών σηματοδοτών με νέας τεχνολογίας σε κόμβους με φωτεινή σηματοδότηση στη πόλη της Ρόδου», αρ.πρωτ.16/97303/2016.

1.13.Έγκριση 1ου ΠΚΝΤΜΝΕ , 1ου ΑΠΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση –επισκευή αποδυτηρίων γηπέδου Ψίνθου», αρ.πρωτ.16/97409/2016.

1.14.Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εκτός πόλεως Ρόδου», αρ.πρωτ.16/97276/2016.

1.15.Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Φυτεύσεις στους ΧΑΔΑ της Δ.Ε.Αφάντου», αρ.πρωτ.16/97372/2016.

1.16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στον αύλειο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου στη Δ.Ε Καλλιθέας», αρ.πρωτ.16/97270/2016.

1.17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες αισθητικής αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αρχαγγέλου», αρ.πρωτ.16/97194/2016.

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

2.1.Αναμόρφωση προϋ/σμού , τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικ.έτους 2016 (αρ.απόφασης 434/2016)

2.2. Έγκριση της υπ΄αριθ.453/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Λήψη απόφασης περί της έγκρισης αποδοχής ή μη αιτήματος εξώδικου συμβιβασμού, μεταξύ Δ.Ρ. και της κας.Οικονόμου Σοφίας του Εμμ. Βάσει σχετικής γνωμοδότησης του Ν.Σ. του Δ.Ρ. κ. Στρατή Στέφανου.

2.3. Έγκριση της υπ΄αριθ.443/2016 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά «Έγκριση απόφασης Κοινοτικού Συμβουλίου της Δ.Ε. Αφάντου με αρ.26/2016 (απόσπασμα πρακτικού 13ου /2016 με θέμα «κατάργηση απόφασης Δ.Σ. Αφάντου αρ.40/2000 περί ψήφισης κανονιστικής ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού».

2.4. Έγκριση της υπ΄αριθ.444/2016 απόφασης Οικ. Επιτροπής που αφορά «Έγκριση απόφασης Τ.Σ Τοπικής Κοινότητας Αρχίπολης με αρ.14/2016 (απόσπασμα πρακτικού 4ου /2016 με θέμα «κατάργηση απόφασης Δ.Σ. Αφάντου αρ.40/2000 περί ψήφισης κανονιστικής ρύθμισης των μικτών επεκτάσεων δημοτικού φωτισμού».

2.5.Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων, αρ.πρωτ.2/94473/2016.

2.6.Αποδοχή ή μη αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αρ.πρωτ.2/91087/2016 (αρ.πρακτικών 24,25/2016).

2.7.Έγκριση διαγραφής οφειλής κ.Εμ.Συμιακού, αρ.πρωτ.2/95103/216.

2.8.’Εγκριση διαγραφής οφειλής κ.Γ.Λαμπριανού, αρ.πρωτ.2/90056/2016.

2.9.Έγκριση διαγραφής χρέωσης ύδρευσης έτους 2015 του κ.Ν.Φραγκάκη, αρ.πρωτ.2/88667/2016.

2.10.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΦΟΙ ΣΠΑΝΟΥ ΟΕ, αρ.πρωτ.2/94452/2016.

2.11.’Εγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012 της Κ.Νικολού, αρ.πρωτ.2/94173/2016.

2.12.Έγκριση διαγραφής τέλους ακαθαρίστων εσόδων έτους 2011 του Imam Hossan Ullah, αρ.πρωτ.2/93253/2016.

2.13.Έγκριση διαγραφής οφειλής  κ.Γ.Πετράκη, αρ.πρωτ.2/95088/2016.

2.14.Έγκριση διαγραφής τιμολογίων (υποχρεώσεων-δεσμεύσεων) διαφόρων δαπανών  έργων που αφορούν πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

2.15. Έγκριση διαγραφής οφειλής της ΣΠΑΝΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  αρ.πρωτ. 2/95371/2016.

2.16.Έγκριση πρακτικών για την προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας έτους 2016 αρ.πρωτ.2/96136/2016.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

(Εισηγητής εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ.Μουτάφης)

2.17. Παραχώρηση χρήσης ενός ακινήτου στο Εμπορικό Κέντρο Αγ. Αποστόλων Άνω αρ. 1 στο σύλλογο με την επωνυμία « Σύλλογος ατόμων με αναπηρίες επαρχίας Ρόδου», αρ. πρωτ. 2/76081/2016.

2.18.Λήψη απόφασης  για εκμίσθωση καταστήματος  αρ. 20 Αγ.Αποστόλων

2.19.Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρου επί της οδού Βεργίνας  (Ρόδος IVα) στο Σύλλογο  «Σώστε ένα Άγγελο»

2.20.Έγκριση παραχώρησης χρήσης ακινήτου επί της οδού Κλαυδίου Πέπερ  στο Σύλλογο «Ρουμελιωτών»

3. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης).

3.1.’Εγκριση της αρ. 197/2016 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της αρ.9/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Μαριτσών περί οριοθέτησης –αλλαγής οριζοντιογραφίας οδικού δικτύου περιοχής στη Δ.Κ.Μαριτσών».

3.2.Έγκριση της αρ.199/2016 Απόφασης που αφορά «Έγκριση της αρ.48/2016 Απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ.Ιαλυσού περί ορθής επανάληψης της αρ.8/2016 απόφασης περί τροποποίησης του σχεδίου πόλεως Ιαλυσού μεταξύ των Ο.Τ 89 και Ο.Τ 90.

4. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Α.Ζωάννου)

4.1.Έγκριση πρόσληψης στην Πράξη «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» με κωδικό ΟΠΣ 5000222 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» 2014-2020, αρ.πρωτ.14/94533/2016.

4.2.Έγκριση ενοικίασης αποθηκευτικών χώρων και ψυγείων στην Πράξη «Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)με κωδικό ΟΠΣ 5000222 στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής 2014-2020».

4.3.Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο Σπίτι 2016», αρ.πρωτ.14/94602/2016.

4.4.Έγκριση επιστροφής ποσού 1.315,09€ στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα 09», αρ.πρωτ.14/95761/2016.

4.5. Έγκριση επιστροφής ποσού 219,95€ στο έργο με τίτλο «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τ.Α προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας-Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε  τοπικό επίπεδο στον Άξονα 09», αρ.πρωτ.14/95745/2016.

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Εντεταλμένη Σύμβουλος Κα Β.Παπαδημητρίου-Ξεπαπαδάκη).

5.1.Αποδοχή χρηματοδότησης , αρ.πρωτ.2/95328/2016.

5.2.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 15.297,60€ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), αρ.πρωτ.2/95629/2016.

5.3. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 210,00 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – πράξη «ΔΙΑΥΛΟΣ» αρ.πρωτ. 2/95816/2016.

5.4.Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 2,89 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – πράξη «PREMARPOL» αρ.πρωτ. 2/95817/2016.

6. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ.Φ.Κρεμαστινού)

6.1.Αποδοχή χρηματοδότησης, αρ.πρωτ.2/93004/2016.

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ.Ε.Κορναρόπουλος)

7.1.Πρακτική άσκηση δύο (2) σπουδαστριών ΤΕΙ στο Δήμο Ρόδου, αρ.πρωτ.2/93418/2016.

8. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Παρδαλός)

8.1.Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ έτους 2016 (Δ΄Δόση) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.2/93987/2016.

8.2.Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018.

9. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

(Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας )

9.1. Έγκριση χορήγησης νέων αδειών πωλητών παραγωγών στη Λαϊκή Αγορά Αγ.Δημητρίου πόλεως Ρόδου, αρ.πρωτ. 5/92271/2016.

9.2.  Έγκριση χορήγησης επαγγελματικών αδειών στη Λαϊκή Αγορά Αγίου Δημητρίου Δήμου Ρόδου, αρ.πρωτ.5/92270/2016.

10. ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος κ.Σ.Κυριαζής)

10.1.Διατύπωση άποψης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου/δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιορευστών, ισχύος έως 350 kW, επί γεωτεμαχίου στην KM 392Α 542 Γαιών Παραδεισίου της Δ.Κ. Παραδεισίου, Δ.Ε. Πεταλούδων, του Δήμου Ρόδου, Νήσου Ρόδου, Νομού Δωδεκανήσου, Π.Ε.

Ρόδου, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για λογαριασμό της “Γ. ΧΑΣΤΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ”»

11. ΘΕΜΑΤΑ ΔΟΠΑΡ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ελ.Χατζηϊωάννου)

11.1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋ/σμού οικ.ετους 2016 του Οργανισμού, αρ.Απόφασης 228/2016.

12. ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

12.1.Έγκριση 2ης Εσωτερικής Αναμόρφωσης του προϋ/σμού του  Μουσείου οικ.έτους 2016, αρ.απόφασης 30/2016.

13. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Κακούλης)

13.1.Χορήγηση αδείας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών Διαδικτύου εντός επιχείρησης Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (αναψυκτήριο), αρ.πρωτ.(οικ.)6620/2016.

14. Αποδοχή χορηγίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προμήθεια οχήματος μεταφοράς φαγητού σε Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

15.Έκδοση ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στήριξη των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου.

16.Συμμετοχή του Δήμου Ρόδου στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη από 1-3 Δεκεμβρίου 2016.

17.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κ..Φ.Χατζηδιάκου  στην Αθήνα, αρ.πρωτ.2/96781/2016.