Συνάντηση με τους γονείς στο ΓΕΛ  Αφάντου

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016, στο Γενικό Λύκειο Αφάντου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους γονείς των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κύκλου ενημέρωσης των γονέων για τα εκπαιδευτικά δρώμενα και τη σχολική ζωή και της δημιουργίας ενός σχολείου ανοιχτού στην κοινωνία, με υψηλούς στόχους και οράματα.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η συνέχιση της αγαστής συμπόρευσης των εκπαιδευτικών με τους γονείς και η κοινή τους δράση προς όφελος των παιδιών, με τη διαρκή βελτίωση της προσφερόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές/τριες.

 


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ενημέρωση από τον Διευθυντή του σχολείου, κ. Θωμίδη Βενέτιο, για τη λειτουργία του, τις δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και τις επιτυχίες των μαθητών/τριών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2016. Ακολούθησε παρουσίαση των Προγραμμάτων Σπουδών όλων των τάξεων του Λυκείου και των Πανελληνίων Εξετάσεων από τον μαθηματικό του σχολείου κ. Χριστοφή Εμμανουήλ.

Στη συνέχεια οι γονείς ενημερώθηκαν για τις επιδόσεις των μαθητών/τριών στα επιμέρους μαθήματα από τους διδάσκοντες καθηγητές και μοιράστηκαν μαζί τους τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους για την πορεία και το μέλλον των παιδιών τους.

«Η μεγάλη συμμετοχή των γονέων στη συγκεκριμένη εκδήλωση επιβεβαιώνει  τη σημασία της επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας και τη συμπληρωματική σχέση των δύο θεσμών για την πρόοδο των μαθητών/τριών, καθώς, μέσα από τέτοιου είδους συναντήσεις, οι γονείς αισθάνονται γνώστες της σχολικής ζωής του παιδιού τους, συμμετέχουν στη μάθησή του και υποστηρίζουν καλύτερα το εκπαιδευτικό έργο.

Ο Διευθυντής
Βενέτιος Θωμίδης
Φυσικής Αγωγής»