Συναντήσεις ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ  με συλλόγους Ειδικοτήτων Μηχανικών

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των επαφών και συζητήσεων της Δωδεκανησιακής Πρωτοβουλίας Μηχανικών (ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ) με τους Συλλόγους ειδικοτήτων μηχανικών – Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου, Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου, Σύλλογο Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου, Ένωση Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) Δωδ/σου, Σύλλογο Ηλεκτρομηχανολόγων Μηχανικών Δωδεκανήσου.   Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπήρξε διεξοδική ανάλυση των ζητημάτων τα οποία αφορούν, αφενός τον κάθε Σύλλογο ξεχωριστά,  αφετέρου όλο τον κλάδο.

 

Συζητήθηκαν εκτενώς θέματα τόσο δομικά και οργανωτικά όσο και προτάσεις για την ανάληψη πρωτοβουλιών του ΤΕΕ Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που καταγράφονται στις Θέσεις και τον Προγραμματισμό της ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ όπως

Η στενή συνεργασία όλων των Συλλόγων των Μηχανικών με το ΤΕΕ Δωδεκανήσου, η ανάδειξη του «Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας», το Παρατηρητήριο Δημοσίων Έργων & Μελετών, η Δημιουργία του Τομέα Υποστήριξης Νέων Μηχανικών, η Ανάπτυξη Σχέσεων με τα Περιφερειακά τμήματα ΤΕΕ της υπόλοιπης Ελλάδος, η Λειτουργία όλων των Θεσμικών Οργάνων του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και η Ανάδειξη της Νησιωτικότητας, η Συνεργασία με Φορείς, η Ανάπτυξη της Ιστοσελίδας και η βελτίωση της Επικοινωνίας με τα μέλη του Επιμελητηρίου αλλά και με όλη την κοινωνία, η Εκπαίδευση και Κατάρτιση των μελών αλλά και η Συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα έτυχαν του ενδιαφέροντος όλων των Συλλόγων και συνέκλιναν στη φιλοσοφία.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συζητήθηκαν με τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου θέματα όπως:

• Η Βιομηχανική Κληρονομιά, η ανάδειξή της και η ολοκλήρωση του έργου που με τόσο μεράκι υλοποίησαν δεκάδες συνάδελφοι στα Δωδεκάνησα

• Ο Τομέας Υποστήριξης των Νέων ως ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουν οι νέοι  συνάδελφοι να έρθουν πιο κοντά στην οικογένεια του ΤΕΕ

• Αξιοποίηση του Κτιρίου του ΤΕΕ Δωδεκανήσου με σκοπό την εξωστρέφεια και τη σύνδεση του ΤΕΕ με την κοινωνία

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου έθεσε επί πλέον θέματα προς συζήτηση όπως:

• Επεμβάσεις και μέτρα έναντι σεισμού- Αντιμετώπιση θεομηνιών και  πλημμύρων.

Οι μηχανικοί είναι έτοιμοι να καταρτίσουν ομάδες από εθελοντές οι οποίοι θα μπορούν να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των παραπάνω φαινομένων.

• Την επίλυση του προβλήματος του Κτηματολογίου που προϋποθέτει σύμπραξη όλων των δυνάμεων

• Ο νέος νόμος περί αυθαιρέτων

• Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου

Η  Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  τόνισε με πολύ αναλυτικό τρόπο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα οποία επιζητούν τη συνεργασία του ΤΕΕ για την επίλυσή τους όπως:

• Η Νομική κάλυψη των συναδέλφων

• Η διεκδίκηση Κλαδικού Μισθολογίου Μηχανικών

• Τις αποζημιώσεις για τις μετακινήσεις εκτός έδρας

• Τις μετακινήσεις-τοποθετήσεις μηχανικών σε τμήματα υπηρεσιών

O Σύλλογος Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου έθεσε επί τάπητος τα παρακάτω:

• Ανάγκη στελέχωσης και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας του Κτηματολογίου Ρόδου για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης θεωρήθηκε αναγκαίο να ανοίξει ο διάλογος για την ένταξη του ή όχι στο εθνικό Κτηματολόγιο

• Ανάγκη επανεξέτασης χαρακτηρισμού Οδικού Δικτύου

• Εξέταση για τις ιδιάζουσες περιπτώσεις αρτιοτήτων σε ακίνητα εντός περιοχών ΖΟΕ και NATURA 2000

• Ανάγκη επανεξέτασης των ΖΟΕ Λάρδου και Κολυμπίων με αναφορά στην επικαιροποίηση και εναρμονισμό τους με τη σύγχρονη οικονομική και χωροταξική πραγματικότητα

• Δημιουργία ενιαίας βάσης Χωρικών Δεδομένων σε άμεση συνεργασία με την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού για τον έγκυρο διαμοιρασμό της γεωπληροφορίας στους συναδέλφους

• Επαγγελματικά δικαιώματα σε σχέση με απόφοιτους ΤΕΙ

Τέλος πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Σύλλογο των Ηλεκτρομηχανολόγων Μηχανικών Δωδεκανήσου ( Π.Σ.Δ.Μ.-Η. τμ. Δωδ/σου)  και συζητήθηκαν:

• Ο ρόλος του ΤΕΕ τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα επιστημονικά θέματα που αφορούν τους συναδέλφους του κλάδου έτσι ώστε να μην λειτουργεί  ως πάρεργο στην πλάτη των συναδέλφων

• Τα δικαιώματα μεταξύ των ΗλεκτροΜηχανολόγων και των τεχνικών ιδιοτήτων, τα οποία το ΤΕΕ πρέπει να διασφαλίζει σθεναρά και ξεκάθαρα με θεσμικές παρεμβάσεις τηρώντας την νομοθεσία και τους κανόνες της αγοράς, τόσο για την οικονομική αποκατάσταση των μελών του, όσο και για την ποιότητα των έργων

• Η ανάγκη το ΤΕΕ να σταθεί στο ύψος του θεσμικού ρόλου και να συμμετέχει ενεργά προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου καταθέτοντας απόψεις, συμβουλές, θέσεις προς την Πολιτεία

• Η ανάγκη για παροχή τεχνογνωσίας προς τα μέλη του Συλλόγου αλλά και προς τον Δήμο και τις κοινότητες σχετικά με τους βιολογικούς καθαρισμούς, τις αποχετεύσεις, την εξοικονόμηση  ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες

Η ΔΩ.ΠΡΩ.ΜΗ έχει ως στόχο τον συνεχή διάλογο και τη στενή συνεργασία με τους Συλλόγους του κλάδου και όλους τους Φορείς με σκοπό την ανάδειξη και την επίλυση ζητημάτων και κατ’ επέκταση την υποβολή βιώσιμων προτάσεων Ανάπτυξης.

Κοινός στόχος και προτεραιότητα όλων, η αναβάθμιση του επιπέδου των συνεργασιών για την ανάπτυξη της Δωδεκανήσου.