Νέα διοίκηση στο σωματείο  Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Χρήσεως

Νέα διοίκηση εξέλεξαν την Παρασκευή, τα μέλη του Σωματείου – Συνδέσμου Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημοσίας Διοίκησης ο «Κολοσσός.»

Η προσέλευση των μελών χαρακτηρίστηκε ικανοποιητική από τα 88 εγγεγραμμένα μέλη, άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα οι 53.

Κατά σειρά προτίμησης έλαβαν:

1. Στυλιανού Κωνσταντίνος 39

2. Κουνάκης Γιάννης 34

3. Μακρής Σάββας 28

4. Χατζηνικόλας Χρυσόστομος 28

5. Κεφάλας Μιχαήλ 26

6. Μουράτογλου Μουσταφάς 13

7. Μαργαρίτης Μιχαήλ 12

8. Γιαλούσης Μανώλης 11

9. Πρεκεζές Δημήτριος 11

10. Χριστοφορίδης Νικόλαο 09

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

    Σαβέλλος Μιχαήλ 37

    Τρομπούκης Ζήσης 24

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ για την Ομοσπονδία

Κουνάκης Γιάννης 32

Μαργαρίτης Μιχαήλ 10

Στυλιανού Κωνσταντίνος 34