Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών του ΤΕΕ και πως κατανέμονται οι έδρες

Ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες η καταμέτρηση της ψηφοφορίας στο ΤΕΕ Δωδεκανήσου για την εκλογή νέας αντιπροσωπείας του Τμήματος, που απαρτίζεται από 33 μέλη.

Πρώτη αναδείχθηκε η παράταξη Δωδεκανησιακή Πρωτοβουλία Μηχανικών με 215  ψήφους με επικεφαλής τον κ Γιάννη Γλυνό.

Δεύτερη αναδείχθηκε η παράταξη Συνεργασία Μηχανικών με 201 ψήφους και επικεφαλής τον κ Ιάκωβο Γρύλλη.

Ακολουθούν :

Η Παράταξη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών κ (Αντώνης Γιαννικουρής) με 158 ψήφους

Η Παράταξη Μηχανικών Ένωσης (κ Μπράτιτσης Μιχάλης) με 58 ψήφους και

Η Πανεπιστημονική Κίνηση (κ Κλεόβουλος Παπακωνσταντίνου) 28 ψήφους

Οι έδρες

Από τις πρώτες εκτιμήσεις, δεδομένου ότι η κατανομή των εδρών θα γίνει σε κεντρικό επίπεδο οι έδρες κατανέμονται ως εξής:

ΔΩΠΡΩΜΗ 11 έδρες

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 10 έδρες

ΔΚΜ 8 έδρες

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΙΣ 3έδρες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 1 έδρες