"Με ίδιες δυνάμεις" η ανάδειξη της πόλης μας

Μάλλον μετά την απόρριψη της Ρόδου από «Πολιτιστική Πρωτεύουσα» άρχισε η εφαρμογή της μελέτης με «ίδιες δυνάμεις» για την ανάδειξη της πόλης μας και του πολιτισμού μας.

Μ. Β.