Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Κω για το 2017

Οριστικοποιήθηκε το ετήσιο πρόγραμμα για τη Κω το έτος 2017 της Επιτροπής Tουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του νησιού.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ.
1. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπονήθηκε ο βασικός άξονας του προγράμματος θα πρέπει να είναι η προβολή και η διαφήμιση μέσω των σύγχρονων διαθέσιμων εργαλείων.

Έτσι προτείνονται οι κάτωθι δράσεις:
-Υπηρεσίες Σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης λογαριασμών της Κω στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

-Διαφημιστικές Καταχωρήσεις. Θα πραγματοποιηθούν επιλεγμένες διαφημίσεις – καταχωρήσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ θα γίνει και επιλεκτική προβολή σε ΜΜΕ στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

-Barter Deals (συμφωνίες ανταλλαγής) με επώνυμες εταιρείες αλλά και με αναγνωρίσιμους bloggers προσφέροντάς τους όλες τις διευκολύνσεις για να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους στην Κω και να δημοσιεύσουν τις εμπειρίες τους.

-Δράσεις για την προώθηση της κρουαζιέρας (Συμμετοχές και συνδρομές σε διεθνούς οργανισμούς). Μετά από απουσία μερικών χρόνων, η Κως θα συμμετάσχει εκ νέου στον διεθνή οργανισμό κρουαζιέρας «Medcruise» με σκοπό την δημιουργία δεσμών και δημοσίων σχέσεων μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου και των εταιριών κρουαζιέρας και την τελική ένταξη της Κω στο πρόγραμμα των εταιριών αυτών.

-Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, την ενίσχυση του ψηφιακού αποτυπώματος της Κω, τη προβολή και προώθηση του τουριστικού προϊόντος και τη δημιουργία microsite.

Το έργο αυτό θα ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη που θα διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία, με διαγωνιστική διαδικασία (σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο) σε ετήσια βάση και θα περιλαμβάνει: την διαχείριση μέσων δικτύωσης, διαφημιστικές καταχωρήσεις τόσο σε έντυπα, περιοδικά και εφημερίδες υψηλής αναγνωσιμότητας στο εσωτερικό και το εξωτερικό, όσο και ψηφιακή προβολή σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook, youtube κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΚΩ.

Αφορά στην επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων του Δήμου Κω κατά την διάρκεια του έτους, στην συλλογή και διασπορά, μέσω καναλιών επικοινωνίας που παρέχει η εταιρία που θα αναλάβει το έργο, των ειδήσεων που προβάλουν το νησί κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (και όχι μόνο), ενώ ταυτόχρονα, θα γίνεται συλλογή και επεξεργασία όλων των αναφορών για την Κω στα ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα, με στόχο την άμεση και αποτελεσματική προσέγγιση.

Με τον τρόπο αυτό, η επικοινωνιακή διαχείριση σε θέματα τουρισμού μπαίνει σε νέα βάση και θα πραγματοποιείται συστηματικά με επαγγελματικό τρόπο.
Στόχος είναι:
1) Η προβολή των κεντρικών θέσεων και μηνυμάτων
2) Η παρακολούθηση του Τύπου για θέματα τουριστικού ενδιαφέροντος που αφορούν την Κω
3) Η συνολική επικοινωνιακή υποστήριξη των εκπροσώπων του Δήμου όπου απαιτείται κατά παρουσία τους σε διεθνείς εκθέσεις ή και στις επαφές τους με stakeholders.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ   ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΩ
Σε συνέχεια της συνεργασίας του Δήμου και της Marketing Greece, προβλέπονται δράσεις για την εφαρμογή της μελέτης που έχει κατατεθεί στον Δήμο για την ισχυροποίηση της ταυτότητας της Κω, ως τουριστικού προορισμού στην Ελληνική και στη Διεθνή αγορά, καθώς και ανανέωση του λογοτύπου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Η εξωστρέφεια αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για μακροπρόθεσμη τουριστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα εν μέσω βαθύτατης οικονομικής κρίσης.

Για το σκοπό αυτό, προβλέπεται η συμμετοχή της Κω στις μεγαλύτερες Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις για το 2017 σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, όπου είναι δυνατό, ενώ σε εκθέσεις που η συμμετοχή των Κώων επιχειρηματιών είναι αυξημένη, αλλά και όπου η διοργάνωση αυτών των εκθέσεων γίνεται από ιδιώτες και όχι από τον ΕΟΤ, (Ουτρέχτη, Βερολίνο, Σουηδία, Πολωνία).

Ο Δήμος της Κω θα συμμετάσχει με δικό του περίπτερο σε συνεργασία με ιδιώτες του τουρισμού για τον επιμερισμό του κόστους.

Πηγή: tornosnews.gr