Νέος διαγωνισμός για την καθαριότητα

Σε διαγωνισμό για το έργο «Αποκομιδή-μεταφορά και διαχείριση ΑΣΑ, σάρωση (μηχανική και χειρονακτική), χορτοκοπή-κλαδοκοπή (μηχανική και χειρονακτική) καθώς και αποκομιδή και διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του Δήμου Ρόδου», θα προχωρήσει τελικά ο δήμος μετά το πράσινο φώς που έδωσε χτες η οικονομική επιτροπή για την έγκριση των όρων διακήρυξής του.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη καθώς όπως επισημάνθηκε συντρέχουν λόγοι έκτακτης ανάγκης λόγω της επερχόμενης τουριστικής περιόδου αλλά και λόγοι δημόσιας υγείας καθώς το νησί αναμένεται να επισκεφτούν περίπου 2 εκατομμύρια τουρίστες και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα.

Οι διαδικασίες που προβλέπονται θα γίνουν άμεσα και μέσα στις επόμενες μέρες θα γίνει και η προκήρυξη του διαγωνισμού αν και σύμφωνα με όσα τονίστηκαν είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν εμπόδια που είτε θα καθυστερήσουν τη διαδικασία είτε θα την ακυρώσουν.

Σύμφωνα όμως με όσα επεσήμανε ο πρόεδρος της επιτροπής αντιδήμαρχος Σάββας Διακοσταματίου, ο χρόνος πιέζει και ο δήμος πρέπει να κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι.
Ακόμα και στην περίπτωση που τελικά δεν έχει αίσιο τέλος ο διαγωνισμός, ο δήμος Ρόδου δεν πρέπει να μείνει άπραγος στα σοβαρά θέματα δημόσιας υγείας.