Στη Σύρο θα συνεδριάσει  το περιφερειακό συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου

Στη Σύρο θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου η 11η συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου νοτίου Αιγαίου, κατά την οποία θα συζητηθούν θέματα κυρίως του νομού Κυκλάδων.

Αναλυτικά η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει τα εξής:
ΘΕΜΑ 1ο: Επιλογή µελών Περιφερειακού Συµβουλίου Έρευνας και Καινοτοµίας Π.Σ.Ε.Κ.
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Διά Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας

ΘΕΜΑ 2ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) και Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου για την εφαρµογή δράσεων ενταγµένων στο εγκεκριµένο τριετές σχέδιο τουριστικής προβολής του Νοτίου Αιγαίου.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γεώργιος Χατζηµάρκος

ΘΕΜΑ 3ο: 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2016.
Εισηγητής: Προϊστάµενος Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού κ. Λούβαρης Αντώνης.
8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος Δωδεκανήσου 2016 &
9η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Δωδεκανήσου έτους 2016.
Εισηγητής: Προϊστάµενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονοµικών Δωδεκανήσου κ. Τριαντάφυλλος Καραγιάννης.

ΘΕΜΑ 4ο: Υπογραφή Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Δήµου Σύρου – Ερµούπολης και Πολυδύναµου Κέντρου Κοινωνικής Παρέµβασης Νοµού Κυκλάδων, για την χρηµατοδότηση της δοµής Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α. Σύρου Ερµούπολης.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 5ο: Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 94/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Εισηγητής: Έπαρχος Άνδρου κ. Δηµήτριος Λοτσάρης.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου για την κατ’ εξαίρεση Χωροθέτηση Λατοµείου Αδρανών Υλικών εκτός καθορισµένης Λατοµικής Περιοχής στη Νάξο.
Εισηγητής: Έπαρχος Νάξου κ. Ιωάννης Μαργαρίτης

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωµοδότηση Περιφερειακού Συµβουλίου για την κατ’ εξαίρεση εκτός καθορισµένης Λατοµικής Περιοχής, για την παράταση της άδειας εκµετάλλευσης υφιστάµενου Λατοµείου Αδρανών Υλικών, στη Σίφνο.
Εισηγητής: Έπαρχος Μήλου κ. Νικόλαος Βενάκης.

ΘΕΜΑ 8ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ και Δήµου Φολεγάνδρου για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Χώρας – Αγκάλη – Άνω Μεριάς Φολεγάνδρου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 9ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ και Δήµου Κιµώλου για το έργο «Κατασκευή Συνοδών έργων µονάδας αφαλάτωσης Κιµώλου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 10ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ και Δήµου Σίφνου για το έργο «Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Απολλωνίας και Αρτεµώνα Δήµου Σίφνου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 11ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ και Δήµου Κιµώλου για το έργο «Έργα Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων Δήµου Κιµώλου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγήτρια: Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 12ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ ΠΝΑ και Δήµου Αντιπάρου για το έργο «Έργα Διαχείρισης Στερέων Αποβλήτων Δήµου Αντιπάρου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγήτρια : Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας/Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώµατος, της ΠΝΑ και του Δήµου Σύρου – Ερµούπολης για το έργο «Επισκευή – Συντήρηση – Διαµόρφωση Κτιριακών Εγκαταστάσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Π.Υ.) Ερµούπολης».
Εισηγήτρια : Προϊσταµένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων - Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού κα. Άδα Συµεοπούλου.

ΘΕΜΑ 14ο: Αίτηση στο ΥΠ.ΕΣ. για τροποποίηση της αριθ. 24001/2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β./14-06-2013) ΚΥΑ για τη µεταφορά µαθητών.
Εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων κ. Γεώργιος Λεονταρίτης.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη του έργου: «Στέγη Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ΑµεΑ στην Κάλυµνο» στο ΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε Α.Π. 4688/31-10-2016 και κωδικό ΝΑΙΓ33.
Εισηγητής: Έπαρχος Καλύµνου κ. Ιωάννης Θεµέλαρος.

ΘΕΜΑ 16ο: Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΜΠ - ΕΛΚΕ) για την εκπόνηση ερευνητικού έργου µε τίτλο «Ερευνητικό πρόγραµµα ελέγχου Γέφυρας Κρεµαστής».
Εισηγητής: Εντεταλµένος Περιφερειακός Σύµβουλος Δια Βίου Μάθησης κ. Άγγελος Ανανίας

ΘΕΜΑ 17ο: Προγραµµατική Σύµβαση µε Δήµο Χάλκης «Προµήθεια δύο δεξαµενών» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγητής: Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Βιοµηχανίας,  Ενέργειας & Φυσικών Πόρων κ. Ιωάννης Φλέβάρης

ΘΕΜΑ 18ο: Προγραµµατική Σύµβαση µε Δήµο Πάτµου «Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτµου» και ακύρωση απόφασης Περιφερειακού Συµβουλίου έγκρισης Διαβαθµιδικής Σύµβασης.
Εισηγητής: Έπαρχος Καλύµνου κ. Ιωάννης Θεµέλαρος.

ΘΕΜΑ 19ο:  Προγραµµατική Σύµβαση µε Δήµο Σύµης «Αποχέτευση ΕΕΛ Σύµης».
    Εισηγητής: Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρήστος Ευστρατίου

ΘΕΜΑ 20ο: Παράταση Προγραµµατικής Σύµβασης µε Υπουργείο Πολιτισµού «Φωτισµός Ακρόπολης Λίνδου».
Εισηγητής: Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισµού κ. Στυλιανός Μπρίγγος

ΘΕΜΑ 21ο:  Παράταση Διαβαθµιδικής Σύµβασης µε Δήµο Ρόδου «Συµπλήρωση δύο Λυόµενων Αιθουσών στο ΕΠΑΛ Παραδείσιου».
Εισηγητής: Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Χρήστος Μπάρδος

ΘΕΜΑ 22ο: Επικύρωση πρακτικών 9ης/14-10-2016 & 10ης/14-10-2016 συνεδρίασης Περιφερειακού Συµβουλίου.

ΘΕΜΑ 23ο: Λήψη απόφασης για ορισµό τόπου συνεδρίασης του επόµενου Περιφερειακού Συµβουλίου.