Επετράπη η εξαγωγή χοίρων από τα Δωδεκάνησα στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
Δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις δια την ονομαστικήν της εορτήν η κα Κατινίτσα Π. Γεωργαντέλλη.

Ο κος και η κα Στυλιανού Βουλγαρίδου δεν εορτάζουν επί τη ονομαστική των εορτή.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Τον αγαπητόν μας θείον Ντίνον Δοξόπουλον αρραβωνισθέντα μετά της εκλεκτής νέος Ευαγγελίας Θεοδώρου συγχαίρομεν ολοψύχως και ευχόμεθα ταχείαν την στέψιν.

Τα ανήψια του
ΛΑΚΗΣ και ΛΟΥΛΑ ΚΑΛΛΙΓΑ

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΝ ΤΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Ως πληροφορούμεθα, επερατώθη η εκτύπωσις του Δωδεκανησιακού λευκώματος φωτογραφιών, συντόμως δε θα διανεμηθή και θα αποσταλή τούτο εις διάφορα σημεία της γης δια την τουριστικήν διαφήμισιν της Δωδεκανήσου.

Το έργον εγένετο πρωτοβουλία του Νομάρχου, υπό την επιστασίαν του κ. Φ. Σαρρή, την τεχνικήν επιμέλειαν του κ. Μ. Χώχου την διακόσμησιν του εξωφύλλου υπό του κ. Ζιδιανάκι και με 67 φωτογραφίας της Ρόδου, 16 της Κω, 5 της Καλύμνου, 5 της Καρπάθου, 4 της Λέρου, 6 της Πάτμου και ανά 2-4 των νήσων Αστυπαλαίας, Καστελλορίζου και Λειψών.

 

 

ΘΑ ΣΤΑΛΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΔΙ’ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ ΤΩΝ ΕΥΑΓΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Υπό της Ι. Μητροπόλεως Καρπάθου-Κάσου πρόκειται να αποσταλή συντόμως προς τα Δωδεκανησιακά σωματεία και τους Δωδεκανησίους του Εξωτερικού έκκλησις δια της οποίας θα κληθούν να ενισχύσουν λόγω των εορτών τα Ευαγή Ιδρύματα Καρπάθου.

ΕΠΡΟΤΑΘΗΣΑΝ ΔΗΜΟΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΙΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Δι’ εγγράφου της η Νομαρχία προς το Υπουργείον Εσωτερικών εζήτησεν όπως τύχουν βραβεύσεως αι κοινότητες Απερίου, Ασφενδιού και ο Δήμος Μανδρακίου Νισύρου, δια εξαίρετον κοινωφελή δράσιν.

ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ  ΘΑ ΑΦΙΧΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
Σήμερον αναμένονται να αφιχθούν εις Ρόδον 2 ξένοι δημοσιογράφοι προκειμένου να επισκεφθούν τα αξιοθέατα της νήσου, εν τω πλαισίω των ενεργειών του ΕΟΤ, όστις προσεκάλεσεν δημοσιογράφους εκ πολλών χωρών, δια την τουριστικήν προβολών, αύριον επίσης θα αφιχθούν και την Δευτέραν 4.

Την ξενάγησιν αυτών ανέλαβεν η διευθύντρια του Τοπικού Γραφείου Τουρισμού κ.α Σισμάνη.

ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΟΙΡΩΝ  ΕΚ ΔΩ/ΝΗΣΟΥ ΕΙΣ ΛΟΙΠΗΝ ΧΩΡΑΝ
Δι’ αποφάσεως της Νομαρχίας επετράπη η εξαγωγή χοίρων εκ Δωδεκανήσου εις την λοιπήν Ελλάδα, εφ’ όσον το ζητήσουν οι κτηνοτρόφοι δι’ αιτήσεώς των.

Τα έντυπα αιτήσεων διανέμονται υπό της Υπηρεσίας Εφοδιασμού.

ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΑ ΠΤΥΧΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Π.Ο.
Δι’ επείγοντος εγγράφου της η ΕΠΟ προς την ΕΠΣΔ εγνωστοποίησεν ότι δύνανται να αποσταλούν εις Αθήνας υποψήφιοι, δια θεωρητικήν εξέτασιν, προκειμένου να λάβουν πτυχία διαιτητών της ΕΠΟ.

ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Ως ανεκοινώθη, γενομένης αποδεκτής υπό της Νομαρχίας της παραιτήσεως του δημοτικού συμβούλου Καρπάθου κ. Γεωργίου Σεβδαλή και μη υπαρχόντων αναπληρωματικών, απεφασίσθη όπως διεξαχθούν την 30ην Δεκεμβρίου αναπληρωματικαί εκλογαί εις τον Δήμον Καρπάθου, δια την ανάδειξιν ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού συμβούλου.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Εμηνύθησαν οι Νικόλαος Καστρουνής, Αντώνιος Βαρέλλης, Ιωάννης Τσουβαλλάς, Εμμανουήλ Φώτης, Γεώργιος Αποκούραστος και Μιχαήλ Ιακωβίδης, δια διαφόρους τροχονομικάς παραβάσεις.