Στη Ρόδο έρχεται το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ο οργανισμός «Το χαμόγελο του παιδιού» θα υλοποιήσει και στη Ρόδο τη δράση προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής με τον τίτλο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ στο πλαίσιο συνεργασίας με τα υπουργεία παιδείας και υγείας.

 

Περιλαμβάνει την επίσκεψη κινητού πολυιατρείου, το διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου στο οποίο θα συμμετέχουν εθελοντές γιατροί (παιδίατροι, ΩΡΛ, οφθαλμίατροι, γενικής ιατρικής) από το νησί της Ρόδου .

Σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο θα υποβάλλονται μόνο τα παιδιά, τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες/εκπαιδευτικούς κι έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.

Ειδικότερα το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής/οδοντιατρικής λειτουργεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας ‘Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας, βάσει μνημονίων συνεργασίας που έχει υπογράψει ο Οργανισμός με τα ως άνω Υπουργεία και σε συνεργασία πάντα με περιφερειακούς και τοπικούς φορείς και συλλόγους, με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρόληψης και ευαισθητοποίησης στα παιδιά.

Η δράση «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», απευθύνεται στα παιδιά όλης της Ελλάδας και πραγματοποιείται μέσα από την ένωση, τη συνεργασία και την ανιδιοτελή συμμετοχή των τοπικών Ιατρικών/Οδοντιατρικών Συλλόγων και Νοσοκομείων.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποιεί προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής/Οδοντιατρικής από το 2002, όπου έως και σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 75.000 παιδιά.

Για την εφαρμογή της δράσης, ο Οργανισμός θα διαθέσει: Το κινητό πολυϊατρείο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ», το οποίο διαθέτει τέσσερα αυτόνομα ιατρεία και στελεχώνεται από εθελοντές γιατρούς (παιδίατρο, οφθαλμίατρο, ωτορινολαρυγγολόγο), από εθελοντές οδοντιάτρους, καθώς και από νοσηλευτικό ή άλλο προσωπικό του Οργανισμού μας.

Σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο υποβάλλονται μόνο τα παιδιά, τα οποία συνοδεύονται από τους γονείς/κηδεμόνες/εκπαιδευτικούς κι έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο σχετικό έντυπο συγκατάθεσης.

 Στα παιδιά που υποβάλλονται σε προληπτικό ιατρικό/οδοντιατρικό έλεγχο, παραδίδεται ατομικό δελτίο προληπτικού ελέγχου, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες τους να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

 «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών θα τηρεί μόνο δελτίο με τα αποτελέσματα του προληπτικού ελέγχου, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών και μόνο για στατιστικούς λόγους.

Το πρόγραμμα λειτουργίας του κινητού πολυϊατρείου «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» προτείνεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016 Ώρες λειτουργίας 8:30 έως 16:30.