Το νέο προεδρείο του σωματείου εργατοϋπαλλήλων ΑΗΕΡ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΑΗΕΡ
Χθες την εσπέραν διεξήχθη εις το Εργατικόν Κέντρον ψηφοφορία προς ανάδειξιν του Προεδρείου του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων ΑΗΕΡ. Εκ της ψηφοφορίας εξελέγησαν Πρόεδρος ο κ. Μιχ. Λαζαράκης, Αντ/δρος Σπ. Κυπριώτης, Γ. Γραμματεύς, Στ. Ρούσσος, Ταμίας Κ. Αθανασάκης, σύμβουλοι οι κ.κ. Α. Μανωλίτσης, Δ. Μανωλάς, Στ. Σμυρνάκης, Νικ. Κυπραίος και Ι. Λαμπριανός.
Ως εξελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι κ.κ.  Γ. Καμπουράκης, Ι. Πάχος και Παν. Μαρόκος, αντιπρόσωποι δε παρά τω Ε.Κ.Ρ. οι κ.κ. Μ. Λαζαράκης, Κυρ. Μαστρογιαννάκης, Θωμ. Διακαντώνης και Ι. Λαμπριανός.

ΕΛΑΦΡΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΙΣ ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΠΑΤΜΟΝ
Κατά τηλεγραφικήν αναφοράν της Διοικήσεως Χωροφυλακής Καλύμνου, προχθές Κυριακήν και ώραν 3.45’ πρωινήν, εγίνετο αισθητή εις Πάτμον ελαφρά σεισμική δόνησις, διαρκείας 2 δευτερολέπτων.
Κατά την αυτήν αναφοράν, ζημίαι ή θύματα δεν εσημειώθησαν.

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΤΕΛΗ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
Ως πληροφορούμεθα, οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Ρόδου και Καρπάθου κ.κ. Σπυρίδων και Απόστολος επισκέφθησαν διαφόρους Υπηρεσίας και την Αρχιεπισκοπήν και επέλυσαν ζητήματα του Δωδεκανησιακού κλήρου. Κατά τας αυτάς πληροφορίας, οι Μητροπολίται θα επιστρέψουν εις Ρόδον περί τα τέλη της τρεχούσης εβδομάδος.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΞΟΜΟΛΟΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Ως ανεκοινώθη, αύριον παρεπιδημών εξομολόγος Αρχιμανδρίτης Σεραφείμ θα εξομολογήση τους σπουδαστάς του Εκκλησιαστικού Φροντιστηρίου Ρόδου.

Την 4ην απογευματινήν της Πέμπτης ο Αρχιμανδρίτης θα ομιλήση εις το Ορφανοτροφείον Θηλεών με θέμα “Περί Αγιου Ορους”.
Την Παρασκευήν θα τελέση την πρωΐαν την θείαν Λειτουργίαν εις το Πρεβεντόριον επί τη γορτή του Αγίου Ανδρέου, την δε Κυριακήν εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν.


ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
- Χθες ο Νομάρχης συνειργάσθημε τον αφιχθέντα Δήμαρχον Μανδρακίου Νισύρου κ. Γιαλλούρην, επί διαφόρων ζητημάτων του εν λόγω Δήμου.
- Υπό του Γ. Αστυνομικού Τμήματος εμηνύθη ο Γεώργιος Λισγάρης, ετών 21, διότι κατελήφθη οδηγών μοτοσακό εις απηγορευμένην οδόν.
- Κατέπλευσεν τα πετρελαιοκίνητα “Τήλος” εξ Ηρακλείου και “Αγ. Γεώργιος” εκ Χαλκίδος με 200 και 110 τόννους τσιμέντρου αντιστοίχως.

- Χθες μετεφέρθησαν εις το ισόγειον του Νομαρχιακού μεγάρου τα Γραφεία του Πολεοδομικού κ.α.
- Αύριον θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΑΠΕΡ προς συζήτησιν διαφόρων ζητημάτων.

- Εκομίσθησαν δια των πετρελαιοκινήτων “Αγ. Ισίδωρος” εκ Βόλου και “????? εκ Περάματος, με 300 και 120 τόννους σίτου αντιστοίχως.
- Δια του μ/ς “Επτάνησος” εκομίσθησαν εκ Καστελλορίζου 61 αιγοειδή δια τας ανάγκας της αγοράς.
- Αφίκοντο προχθές και χθες οι αναμενόμενοι 5 ξένοι δημοσιογράφοι, προσκεκλημένοι του ΕΟΤ, δια την τουριστικήν διαφήμισιν της Ρόδου.

- Κατέπλευσαν εις τον λιμένα τα π/κ “Χρυσούλα” εκ Κω, “Καλλιόπη” εκ Σύμης, “Καστελλόριζον” εκ Καρπάθου, “Βασίλειος” εκ Καρλόβασι, “Ουρανία” εκ Πάτμου και “Ερση” εκ Πειραιώς.
Εξ άλλου απέπλευσαν τα “Καλλιόπη” δια Σύμην “Βερενίκη” δια Σύμην, “Τήλος” δια Μώλον και “Καπ Γιαννιός” δια Πειραιά με 160 τόννους ξυλεία.
- Κατέπλευσε χθες εις τον λιμένα το σκάφος της ΘΟΑ, προερχόμενον εκ περιπολίας.

ΣΥΝΗΛΘΕ ΧΘΕΣ Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ
Χθες το εσπέρας συνήλθεν εις συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου και ησχολήυθη με το ζήτημα του λιμένος Κάσου και με διάφορα έκτακτα ζητήματα.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ
Χθες υπέστη εγκεφαλικήν διάσεισιν ο Παναγιώτης Κούκουρας, ετών 27, επιβαίνων μοτοσακό.