Η μεταφορά στη Ρόδο  της έδρας ενός Θεσμικού Οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμά την Ευρώπη

 Όταν, τον Φεβρουάριο του 1981, ως επίσημος προσκεκλημένος στο λεγόμενο «ευρωπαϊκό τρίγωνο» Βρυξέλλες - Λουξεμβούργο – Στρασβούργο και εκπροσωπώντας διάφορες κοινοτικές υπηρεσίες, είχα πράγματι εντυπωσιαστεί από τη θερμότητα και τον φιλελληνισμό της υποδοχής και με τον ενθουσιασμό της νεανικής ζέσης, πίστεψα στις  διαβεβαιώσεις πολλών κοινοτικών παραγόντων ότι, τιμής ένεκεν, ήταν επικείμενη η μόνιμη μεταφορά στην Ελλάδα της έδρας ενός εκ των βασικών Θεσμικών Οργάνων της τότε ΕΟΚ, που οφειλόταν κυρίως στη για πολλούς παράδοξη - μεταφυσική θα έλεγα - προσωπική ακτινοβολία και επιρροή που ασκούσε ο  Κωνσταντίνος Καραμανλής.       

Η απώλεια και το πράγματι δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει ο Κωστής Στεφανόπουλος, του οποίου ευτύχησα να έχω τη συνεργασία, μου φέρνει στον νου τον θερμό συνήγορο  των δικαίων της Ελλάδας στο εξωτερικό, όταν υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και σύμφωνα με το πρωτόκολλο, η επίσημη ομιλία του γινόταν στην ελληνική γλώσσα, δεν δίστασε, προς έκπληξη όλων των υψηλών παρισταμένων, να παραβεί το πρωτόκολλο και  να διακόψει μπροστά μου δύο φορές την άριστη επίσημη γαλλομαθή μεταφράστρια, με τη φράση «αυτό δεν το είπατε» και για δεύτερη φορά «ούτε και αυτό το είπατε», επειδή η μεταφράστρια, προφανώς εξ ιδίας πρωτοβουλίας, έκρινε   αυτές τις αποστροφές άκαιρες και ακατάλληλες να διατυπωθούν σε δεξίωση, χωρίς να γνωρίζει ότι ο Πρόεδρος, με την έξοχη Παιδεία του, ήταν άριστος χειριστής και της γαλλικής γλώσσας.       

Οι μετέπειτα πολιτικές εξελίξεις, για τις οποίες εμείς ευθυνόμαστε εξ ολοκλήρου, άπαντες ανεξαιρέτως, διότι αδιαμαρτύρητα τις δεχθήκαμε, οδήγησαν στην εξάτμιση αυτού του φιλελληνικού ενδιαφέροντος, με συνέπεια  τις τραγικές συνθήκες τις οποίες σήμερα διανύουμε, ακόμη και με την καταπάτηση στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως π.χ. η επί 10 συνεχή χρόνια αυθαίρετη διακοπή της σύνταξης σε ηλικιωμένους συνταξιούχους, προκειμένου οι αρμόδιοι με δικαίωμα υπογραφής υπάλλληλοι, να προσποριστούν οφέλη, συνιστάμενα σε εύσημα καλής (;) επαγγελματικής επίδοσης και συμπεριφοράς, οχυρωμένοι πίσω από την ιδιότυπη ασυλία και ατιμωρησία που λόγω των ιδιότυπων συνθηκών απολαύουν, ενθαρρυνόμενοι και από τη συνηγορία  κορυφαίων ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, με έωλους και ασύστατους έγγραφους ισχυρισμούς, δηλώνουν ότι τα θέματα μισθών και συντάξεων εμπίπτουν αποκλειστικά και μόνον στη δικαιοδοσία των κρατών-μελών.

Η δυσανάλογη βαρύτητα και έμφαση που δόθηκε, σε αντίθεση με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα, στην εθιμοτυπική επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα, φανερώνει ότι είναι αδήριτη εθνική ανάγκη η αναζήτηση στηριγμάτων για τη Χώρα, έστω και εάν αυτά προέρχονται από μόλις χθες απορριπτόμενους,  μετά βδελυγμίας, ιδεολογικούς και πολιτικούς αντιπάλους.       

Ως γνωστόν, τα κυριότερα βασικά θεσμικά Όργανα που συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη λειτουργία της, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελεγκτικό Συνέδριο και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.        

Η συγκέντρωση και ο «συνωστισμός», για να δανειστούμε τη δόκιμη - μόνο για τη συγκεκριμένη εδώ περίπτωση - λέξη από τη γνωστή μας και πολυσυζητημένη  Μαρία Ρεπούση, των πέντε εκ των έξι θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποκλειστικά στις Βρυξέλλες  και το Λουξεμβούργο, άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι προκαλεί δυσλειτουργία στις βασικές δομές της και σε ιδιωτικές συζητήσεις, βασικών στελεχών της, εκφράζονται σκέψεις και προθέσεις για τη μεταφορά της έδρας ορισμένων Θεσμικών Οργάνων σε μερικά από τα δέκα πρώτα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη μοναδική αυτή ευκαιρία οφείλει να αδράξει η ελληνική κυβέρνηση και σε ενδεχόμενη μεταφορά ενός των Θεσμικών Οργάνων, να προτείνει ως μόνιμη έδρα τη Ρόδο.        
Αυτό δεν αποτελεί προσωπική μου πρόταση που πιθανόν  να εκληφθεί ως επιδίωξη πολιτικών ωφελημάτων, αλλά είναι κοινώς παραδεδεγμένη και επαρκώς αιτιολογημένη άποψη όλων των ειδικών  που δικαιούνται και πρέπει να διατυπώνουν την άποψή τους.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, λόγω της θέσεως και της ιστορίας της, η Ρόδος έχει και την υποδομή και την παράδοση για να καταστεί η έδρα διεθνών οργανισμών, πράγμα άλλωστε που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι και κατά το παρελθόν έχει επιλεγεί για την υπογραφή σπουδαίων διεθνών συμβάσεων με παγκόσμια απήχηση, όπως με την υπογραφή, στις 14.5.1948, της συνθήκης για την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ.           

Πέραν αυτών, η Ρόδος και γενικότερα η Δωδεκάνησος, διαθέτει όχι μόνο αεροπορική και ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, αλλά και τελευταία με την υπό σύσταση εταιρείας επιβατικής μεταφοράς με υδροπλάνα, αποτελεί μοναδικό, ως προς την ποικιλία του, σε όλη την Ευρώπη συγκοινωνιακό κόμβο.       

Η μετάθεση στη Ρόδο της έδρας ενός εκ των βασικών Θεσμικών Οργάνων της ΕΕ, είναι αυτονόητο ότι θα έχει για την Ελλάδα το εξόχως λυσιτελές αισθητό αποτέλεσμα της άμεσης εκμηδένισης των δυσβάκτακτων στρατιωτικών δαπανών, τουλάχιστον όσον αφορά τον κατά κόρο και στερεοτύπως επαναλαμβανόμενο «εξ Ανατολών Κίνδυνο», προς όφελος του κρατικού προϋπολογισμού, ανακουφίζοντας  τους ‘Ελληνες από τη σημερινή τρομερή τραγωδία, χωρίς την αναμονή της παρέλευσης των 99 ετών.    

Αυτό το χρονικό διάστημα συμπίπτει περιέργως με το χρονικό διάστημα των 100 ετών που εκάστοτε θέτουν οι γνήσιοι και πιστοί μαρξιστές, το οποίο από την εποχή του μεσοπολέμου ανανεώνεται συνεχώς και η έναρξή του ξεκινά πάντα από σήμερα, σύμφωνα με τους με τους λίγους πλέον αυθεντικούς ιδεολόγους, που εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η παγκόσμια επικράτηση του κομμουνισμού θα επέλθει σε 100 περίπου χρόνια και ότι το υποτιθέμενο εξαθλιωμένο λούμπεν προλεταριάτο θα καταστεί επιτέλους …καπιταλιστικό, παίρνοντας τη θέση των στυγνών αστών εκμεταλλευτών του, τους οποίους ονειρεύεται να μεταβάλει σε προλετάριους.       

Οι ατέλειωτες ουρές στα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών για την κατάκτηση του τζόκερ, φανερώνουν ότι το σύνθημα   «προλετάριοι όλων των χωρών ενωθείτε», είναι προτροπή όχι για την ανατροπή, αλλά για την κατάκτηση του διαβόητου μισητού καπιταλισμού.       
 
Η μετάθεση της έδρας στη Ρόδο ενός εκ των βασικών Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ηλίου φαεινότερο  ότι θα ενισχύσει και θα θωρακίσει αποτελεσματικά  την εθνική μας νησιωτική κυριαρχία και ότι ουδείς πλέον θα αποτολμήσει όχι μόνο την παραβίαση του εναέριου ή θαλάσσιου εθνικού μας χώρου, αλλά ούτε καν να «λοξοκοιτάξει» προς την Ελλάδα.       

Οι «ψευτομαγκιές» περί Casus belli και άλλων συναφών, δεν πρόκειται να επαναληφθούν, οι εκφραστές τους θα τραπούν αναγκαστικά σε άτακτη φυγή και τα παροιμιώδη «ευχαριστώ» προς τους Αμερικανούς θα αποδειχθεί ότι ήσαν άκρως επικίνδυνα, τα οποία ενθαρρύνουν την επεκτατική βουλιμία.        

Ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφωνίες μας για το τελικό αποτέλεσμα, η αξιέπαινη προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ανακήρυξη της Ρόδου ως πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, θα πρέπει τώρα να στραφεί πολλαπλάσια προς την επίκαιρη κατεύθυνση  της διεκδίκησης ενός εκ των βασικών Θεσμικών Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Ρόδο.

Του Ηλία Κ. Κυπραίου