Συνεδριάζει την Τετάρτη το τοπικό συμβούλιο Ρόδου

Την προσεχή Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις 6 μ.μ. πρόκειται να συνεδριάσει το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας Ρόδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Ενημέρωση για θέματα Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.

Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης

Τμήμα Ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων-επιχειρήσεων

2. Προέκριση ίδρυσης καταστημάτων

3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής.

Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών
Τμήμα αξιοποίησης-διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας & Κτηματολογίου.

4. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση καταστήματος αρ. 20 Αγ. Αποστόλων.

5. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης χώρου του υπ’ αριθ. 6 ακινήτου στην περιοχή Ροδίνι, οδός Βεργίνας (Ρόδος IVα).

6. Έγκριση παραχώρησης δωρεάν χρήσης ακινήτου επί της οδού Κλαυδίου Πέπερ στο σύλλογο “Ρουμελιωτών”.

7. Μεταστέγαση του ΚΕΠ Ροδινιού, στα υπ’ αριθ. 3, 4 ακίνητα στην περιοχή Ροδίνι, οδός Μαραθώνος (Ρόδος ΙΙΙ).

8. Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης λόγω βαριάς νόσου του κ. Ρουμελιώτη Κωνσταντίνου, κατάστημα στο ισόγειο της Νέας Αγοράς 126-127 συνενωμένο.