Μετάλλιο αυτοθυσίας στους δύο Χωροφύλακες της Λέρου που κινδύνευσε η ζωή τους

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Συγχαίρω θερμώς την εκλεκτήν οικογένειαν του αγαπητού μου φίλου Νικολάου Γερονικόλα, δια τους ευτυχείς αρραβώνας της θυγατρός του Ευαγγελίας μετά του κ. Γεωργ. Καραγεωργίου.
ΦΡ. ΦΡΑΝΤΖΗΣ
Πρόεδρος Δ. Συμβουλίου
Δεν εορτάζει
- Ο κ. Ανδρέας Καραμεσίνης, δεν εορτάζει.

 

 

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΔΩΔΕ/ΣΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΣ
Δι’ εγκυκλίου προς τους Δημάρχους και προέδρους Κοινοτήτων ο κ. Νομάρχης επέστησε την προσοχήν των Δημάρχων και Κοινοταρχών όπως απόσχουν πάσης ενεργείας δυναμένης να θεωρηθή ως άσκησις πιέσεως επί των ελαιπαραγωγών δια την κατά προτίμησιν διάθεσιν του ελαιπυρήνος εις τα Πυρηνοελαιουργία Ρόδου, λόγω του παρατηρουμένου συναγωνισμού εξασφαλίσεως του προϊόντος.
Η εγκύκλιος τονίζει ότι οι παραγωγοί είναι τελείως ελεύθεροι να αποφασίζουν μόνοι των δια την διάθεσιν του ελαιπυρήνος και ότι δεν είναι ανεκτή η άσκησις ηθικού εκβιασμού επ’ αυτών.

ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΝΙΣΥΡΟΥ ΔΙΑ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ “ΓΝΩΜΑΓΟΡΑ”
Υπό του Νισυριακού Συλλόγου “Γνωμαγόρας” Αμερικής απεστάλησαν 5 χιλ. δολλάρια ως α’ δόσις δι’ επισκευάς των Λουτρών Νισύρου.  Η β’ δόσις, η οποία θα αποσταλή αργότερον, ανέρχεται εις 8.000 δολλάρια.
Κατόπιν τούτου, συντόμως αρχίζει η επισκευή των Λουτρών,  βάσει μελέτης της ΤΥΔΚ Κω, υπό την εργολαβίαν του κ. Χ. Εμμανουηλίδη.

ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΜΙΚΡΑ ΛΕΜΒΟΣ ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
Κατ’ αναφοράν εκ Νισύρου, καθ’ ον χρόνον το πετρελαιοκίνητον “Κατίνα” νηολογίου Ρόδου 4, έπλεε εκ της νησίδος Γυαλί προς Πειραιά ρυμουλκούν φορτηγίδα, παρεσύρθη εκ του καταστρώματος αυτής μία λέμβος, ιδιοκτησίας Η Γρυπάνη, νηολογίου Ρόδου 137, με αποτέλεσμα να βυθισθή αύτη λόγω της θαλασσοταραχής.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΙΚΟΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΙ 28 - Σήμερον την πρωίαν Επιτροπή εκ των Μητροπολιτών Λέρου κ. Ισιδώρου, του Δημάρχου Αστυπαλαίας και προκρίτων της νήσου, επεσκέφθησαν τον υπουργόν Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδην και συνεζήτησαν μετ’ αυτού σχετικώς με το θέμα συστάσεως Εκκλησιαστικού Φιλανθρωπικού Ταμείου Αστυπαλαίας.
Αργότερον επεσκέφθη τον κ. υπουργόν ο κ. Νομαρχιακόν Σύμβουλος κ. Στράτος συνεργασθείς επί διαφόρων ζητημάτων της Επαρχίας Καλύμνου.

ΑΝΕΥΡΕΘΗ Ο ΚΥΩΝ ΟΣΤΙΣ ΕΙΣ ΤΗΛΟΝ ΕΔΗΞΕ ΚΑΙ ΕΦΟΝΕΥΣΕ 28 ΑΜΝΑΔΑΣ
Κατ’ αναφοράν εκ Τήλου ο κύων όστις έδηξε τας 28 αμνάδας προ καιρού του Χαραλάμπους Εμμανουήλ του Γεωργίου, κατοίκου Τήλου, ανήκει εις τον Σταμάταρον Μιχαήλ του Μιλτιάδου, ετών 26, κάτοικον Λειβαδίων Τήλου, εναντνίον του οποίου υπεβλήθη σχετική μήνυσις.  Ο εν λόγω κύων εφονεύθη.

ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑΣ
Απενεμήθη το Μετάλλιον Αυτοθυσίας Χωροφυλακής εις του Ενωμοτάρχην Αργύριον Γεωργ. Παπαδάκην και χωροφύλακα Θεοχάρην Θεοχάρους Παπαδόπουλον διότι υπηρετούντες εν Λέω κατα τον επισυμβάντα την 22.7.1956 πνιγμόν πέντε ατόμων εντός φρέατος εν Λακκίω - Λέρου, εν τη προσπαθεία των διασώσεως κινδυνευόντων ατόμων, κατήλθον εντός του φρέατος και υπέστησαν δηλητηρίασιν εκ του μονοξειδίου του άνθρακος, διασωθέντες τη βοηθεία άλλων, εκθέσαντες ούτω αποδεδειγμένως εις κίνδυνον την ζωήν των.