Έκτακτη συνεδρίαση  του περιφερειακού  στη Ρόδο

Έκτακτη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου για να συζητηθεί η έγκριση του αναθεωρημένου περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων ( ΠΕΣΔΑ).

Το σώμα θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη σε Ρόδο και Σύρο, ενώ το θέμα θα εισηγηθεί ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης νοτίου Αιγαίου Αντώνης Βουτσίνος

Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται στην Περιφέρεια, προσδιορίζει τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαχείρισή τους, σε συμφωνία με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων και του Εθνικού Σχεδίου για την Πρόληψη δημιουργίας Αποβλήτων και υποδεικνύει τα κατάλληλα μέτρα που προωθούν ιεραρχικά και συνδυασμένα: α) την πρόληψη, β) την επαναχρησιμοποίηση, γ) την ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση ενέργειας, και ε) την ασφαλή τελική διάθεση σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η εκ νέου Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ προέκυψε από την ανάγκη εναρμόνισης του σχεδιασμού με το σύνολο των θεσμικών εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, την ανάγκη αξιολόγησης της μέχρι σήμερα υλοποίησης των προβλεπόμενων έργων και δράσεων αλλά και της διαμόρφωσης προτάσεων για την επίτευξη τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων στόχων στη διαχείριση των αποβλήτων.