Συνελήφθη στο Παρίσι ο βουλευτής Δωδεκανήσου Σάββας Παπαεμμανουήλ

ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ Ο ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΠΑΡΙΣΙΟΙ. Αστυνομικοί της γαλλικής εθνικής ασφαλείας, συνέλαβον σήμερον εις Παρισίους τον Σάββαν Παπαεμμανουήλ, ιατρόν, βουλευτήν, γεννηθέντα την 2αν Αυγούστου 1897 εις Ρόδον και διαμένοντα προσωρινώς εις Παρισίους.

Ο Σάββας Παπαεμμανουήλ συνελήφθη εις εκτέλεσιν διεθνούς εντάλματος συλλήψεως, εκδοθέντος από του ανακριτού Αθηνών. Το ένταλμα αναφέρει ότι ούτος κατηγορείται διά καταχρήσεις και πλαστογραφίαν.

Ο βουλευτής, του οποίου η έκδοσις εζητήθη διά της διπλωματικής οδού, προσήχθη εις την εισαγγελίαν και εκρατήθη εν αναμονή αποφάσεως της γαλλικής δικαιοσύνης επί της ελληνικής αιτήσεως περί εκδόσεώς του.

 

ΕΚΤΟΣ ΤΑΦΩΝ ΑΝΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΑΜΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΛΟΝ
Κατά πληροφορίας εκ Τήλου, εις τους ανακαλυφθέντας πλησίον του Μεγάλου χωρίου αρχαίους τάφους, ανευρέθη και αριθμός ωραίων εγχρώμων αμφορέων, τοποθετουμένων χρονολογικώς εις τον 5ον π.χ. αιώνα.

ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΧΘΕΣ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, χθες την πρωίαν ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Γεώργιος Ρεμπάκος επεσκέφθη το Υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας εις Πειραιά, εγένετο δε δεκτός υπό του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κωτιάδη εις μακράν συνεργασίαν.
Κατά την εν λόγω συνεργασίαν εξητάσθησαν διάφορα Δωδεκανησιακά ζητήματα εν εκτάσει, ελήφθησαν δε αποφάσεις επί της περαιτέρω προσπαθήσεως αυτών.

ΩΡΙΣΘΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
Δι’ αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, κοινοποιηθείσης εις Ρόδον, ωρίσθη νέα Περιφερειακή Επιτροπή Προσκόπων Νοτίου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, διά χρονικήν περίοδον ενός έτους.

Πρόεδρος της Επιτροπής ωρίσθη η Αυτού Σεβασμιότης ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, αντιπρόεδρος ο Νομάρχης κ. Ρεμπάκας, γενικός γραμματεύς ο διευθυντής Νομαρχίας κ. Βόνδας, ταμίας ο Νομαρχιακός Επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Δημητριάδης και μέλη ο Γενικός Επιθεωρητής κ. Χαλιάσος, ο Κεντρικός Λιμενάρχης πλωτάρχης Γιάκος και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημοσίου Λογιστικού Δωδεκανήσου κ. Πουλής.

ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ;
Ως πληροφορούμεθα, περί τα μέσα της ληξάσης εβδομάδας συνεκροτήθη σύσκεψις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών και των προεδρείων διαφόρων συνεταιρισμών, με θέμα την επισκευήν των Γεωργικών Μηχανημάτων.
Κατά τας αυτάς πληροφορίας, οι διαθέτοντες αλωνιστικάς μηχανάς ειδοποιήθηκαν σχετικώς.

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
Χθες την πρωίαν αφίκετο εις Ρόδον διά του αεροπλάνου της γραμμής ο πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Αγαθοκλής.
Ο κ. Αγαθοκλής θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της αύριον, κατά την διάρκειαν δε της εν Ρόδο παραμονής του θα έχει διαφόρους επαφάς προς επίλυσιν ζητημάτων αφορώντων εις τον Ροδιακόν Τουρισμόν.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΚΛΟΓΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣ. ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΜΠ. ΣΧΟΛΗΣ
Σήμερον την 10.30 πρωινήν εις τα Γραφεία της Δημοσίας Εμπορικής Σχολής Ρόδου θα λάβει χώραν Γενική Συνέλευσις του Συνδέσμου Αποφοίτων Εμπορικής Σχολής, προς ανάδειξιν Νέου Διοικητικού Συμβουλίου.