Μ. Κόνσολας: «Αναγκαιότητα η ίδρυση αυτόνομου Τμήματος Ασφαλείας στην Κάλυμνο και η ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο νησί»

Το πρόβλημα αστυνόμευσης και ενίσχυσης του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών στην Κάλυμνο, αναδεικνύει με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, ο οποίος κατέθεσε και ως αναφορά τη σχετική ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

Ο Βουλευτής επισημαίνει ότι στην Κάλυμνο καταγράφονται περιστατικά αύξησης της παραβατικότητας, ενώ υπάρχει και έντονο πρόβλημα με τα ναρκωτικά.

Επιπρόσθετα, το μεταναστευτικό, απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί.

Τονίζει ότι οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης και η έξαρση της παραβατικότητας στο νησί επιβάλλουν την ίδρυση αυτόνομου τμήματος ασφαλείας, παράλληλα με την ενίσχυση του προσωπικού του Αστυνομικού Τμήματος στο νησί.

Όπως αναφέρει ο κ. Κόνσολας το καθολικό αυτό αίτημα της τοπικής κοινωνίας στηρίζεται και από την αυτοδιοίκηση, αφού ο Δήμος Καλύμνου έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεση να παραχωρήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του για τη στέγαση του τμήματος, κάτι που αυτομάτως μειώνει τα λειτουργικά έξοδα για τη λειτουργία του.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς Κύριο Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση με προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου και δημιουργία αυτόνομου τμήματος Ασφαλείας στο νησί»

Κύριε Υπουργέ,

Στην Κάλυμνο καταγράφονται περιστατικά αύξησης της παραβατικότητας ενώ υπάρχει και έντονο πρόβλημα με τα ναρκωτικά.

Επιπρόσθετα, το μεταναστευτικό, απαιτεί ενίσχυση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που δημιουργούνται.

Δυστυχώς, η υποστελέχωση του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που κάνει το προσωπικό του, αποτελεί τροχοπέδη στην ανάγκη ενίσχυσης του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών στο νησί.

Οι αυξημένες, όμως, ανάγκες αστυνόμευσης και η έξαρση της παραβατικότητας στο νησί επιβάλλουν την ίδρυση αυτόνομου τμήματος ασφαλείας, παράλληλα με την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο νησί.

Αυτό είναι ένα καθολικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας που στηρίζεται και από την αυτοδιοίκηση αφού ο Δήμος Καλύμνου έχει εκφράσει δημόσια την πρόθεση να παραχωρήσει ακίνητο ιδιοκτησίας του για τη στέγαση του τμήματος, κάτι που αυτομάτως μειώνει τα λειτουργικά έξοδα για τη λειτουργία του.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση ενίσχυση σε προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Καλύμνου.

2. Εάν το Υπουργείο προτίθεται να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας αυτόνομου Τμήματος Ασφαλείας στην Κάλυμνο.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου