Με 16 περιπτώσεις ανάκλησης αδειών και εγκρίσεις καταστημάτων θα ασχοληθεί η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 και ώρα 11:15 π.μ. η Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στο Δημοτικό Μέγαρο Ρόδου, υπό την προεδρία του αντιδημάρχου Μιχάλη Παλαιολόγου, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του JAKAJ AGOSTIN στη Δ.Κ. Ρόδου επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 50-53 (‘Εγγραφα ΑΠ α) 7304/14-12-2015, β) 951/2016 γ) 1539/2016 δ) 3360/2016 ε) 4033/20016 στ) 4446/2016.

2) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ @Σια Ε.Ε. στη Δ.Κ. Ρόδου (‘Έγγραφο ΑΠ 6782/2015 της Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

3) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΑΧΕΡ ΣΩΚΡΑΤΗΣ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΕ (Έγγραφα Δνσης Υπηρ. Δόμησης α) αριθ. 3156/2015) β) αριθ. 3373/2015) γ) αριθ. 2646/16-5-2016 .

4) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΤΟΥΡΛΟΥΓΚΟΥ Μ. &Σια (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1538/2016).

5) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΑΡΦΑΡΑ ΜΙΧΑΗΛ επί της οδού Γεωργίου Σεφέρη. (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 6790/2016).

6) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΧΑΡΟΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ επί της οδού Δημ. Θεοδωράκη 30 & Καρπάθου (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7072/2016).

7) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΒΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ επί της οδού Ορφανίδου 42 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 7631/2016).

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 14 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 726/2017).

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Plugina Yulia επί της οδού Ναυάρχου Κόδρικτον79 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 12146/2017).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της Κ. ΖΩΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ επί της οδού Ευριπίδου 10 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1200/2017).

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΜΑΡΓΕΛΟΥ Εμμανουήλ επί της πλατείας Ιπποκράτους 22 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1194/2017).

12)Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΜΝΑΣ επί της οδού Σοφοκλέους 1-3 (Έγγραφο Δνσης Υπηρ. Δόμησης αριθ. 1028/2017).

13) Ανανάκληση ή μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Καφετέρια Σνακ Μπαρ-BLAZE» ιδιοκτησίας Δ. & Κ. Μαγκαφάς Ο.Ε. επί της οδού Ι.Λόχου στην Δ.Ε.Ιαλυσού (Έγγραφο ΑΠ 11/16836/8-3-2017 της Δημ. Κοιν. Ιαλυσού.

14) Έγκριση της υπ’ αριθ. 41/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: «Αίτημα Μπούρα Λαμπρινής για τροποποίηση του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων στην οδό Νικηφ. Μανδηλαρά»

15) Έγκριση της υπ’ αριθ. 42/2017 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Αίτημα άδειας εγκατάστασης δικτύων νέας γενιάς NGA στο δήμο Ρόδου (περιοχή Ασγούρου – Άνω Ροδίνι – Άνω Ανάληψη) 49 καμπίνες οπτικού δικτύου»

16) Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Λίνδου που αφορά σε Αίτημα χωροθέτησης ενοικιαζόμενου κοινόχρηστου χώρου σε κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Λίνδου (κ.μ. 238 οικ. Λίνδου).