Την έγκριση της μελέτης για την ανάπλαση της παραλιακής ζώνης θα εξετάσει το Λιμενικό Ταμείο

Συνεδριάζει την Τετάρτη 22 Φεβορυαρίου 2017 και ώρα 10:00 μ.μ. το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου στο Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου, υπό την προεδρία του Μιχάλη Χριστοδούλου  με  τα εξής θέματα:

Έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης "Ανάπλαση παραλιακής ζώνης από θαλασσινή πύλη μέχρι λιμένα Ακαντιάς".

Έγκριση της μελέτης "Προμήθεια & εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου - Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας", προϋπολογισμού 3.596.063€.

Έγκριση της υποβολής της πρότασης  "Προμήθεια & εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων Ρόδου - Ακαντιάς, Αγγέλων, Κολόνας", με απαιτούμενη πίστωση 3.596.063€ για ένταξή της στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Νότιο Αιγαίο", Άξονας 3 "Βελτίωση βασικών Υποδομών", ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο "Δράσεις αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών ΔΕΔ-Μ".

Έγκριση αποζημίωσης ναυτικών πρακτόρων.