Τραγικό σφάλμα η διαγραφή των Δωδεκανησίων κατοίκων εξωτερικού από τους εκλογικούς καταλόγους

Γράφει ο πολιτευτής Δωδεκανήσου Ηλίας Κ. Κυπραίος

Στον  Γάλλο πρωθυπουργό Ζώρζ Κλεμανσώ, τον  επονομαζόμενο και «Τίγρη», αποδίδεται το λεχθέν ότι «στην πολιτική το λάθος ισοδυναμεί με έγκλημα» και τη διαχρονική αυτή ρήση θα έπρεπε να είχαν λάβει σοβαρά υπόψη τους ορισμένοι ακριτικοί Δήμοι, όταν, αυθαίρετα, εν αγνοία των ενδιαφερομένων και χωρίς αυτοί να το ζητήσουν, διέγραψαν  από τους εκλογικούς  καταλόγους ορισμένους Δωδεκανήσιους κατοίκους εξωτερικού και προέβησαν στη μεταφορά των εκλογικών τους δικαιωμάτων, σε άλλους δήμους της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Στην ευαίσθητη περιφέρεια της Δωδεκανήσου, η επιλεκτική και χωρίς αίτηση του εκλογέως διαγραφή του από τους εκλογικούς καταλόγους, συνιστά τραγικό λάθος, διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια να στερούμε ούτε έναν κάτοικο  από τα νησιά μας.

Σύμφωνα με διακεκριμένο νομικό, σε όλα τα κοινωνικά, διοικητικά και δικονομικά συστήματα του κόσμου, η αρχή της ειλικρίνειας (Veracity) και της διαφάνειας είναι ο χρυσός κανόνας.

Η  ανάγκη αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των ανθρώπων, αποτελεί το κυρίαρχο αίτημα της εποχής μας και είναι γνωστό  ότι η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση στην προσήλωση και εφαρμογή της θεμελιώδους αυτής αρχής.

Η κατά τα άνω αυθαίρετη διαγραφή από τους εκλογικούς καταλόγους, εν κρυπτώ και παραβύστω και χωρίς την επιβεβλημένη ενημέρωση του διαγραφέντος,  έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση με τη διακηρυγμένη αυτή αρχή, η οποία πρέπει να κρατεί και να διέπει τόσο τις προσωπικές, όσο και τις δημόσιες σχέσεις.

Επειδή  η παράνομη αυτή ενέργεια έχει ως θύμα και τον γράφοντα, θα πρέπει να αναζητηθούν και να αιτιολογηθούν οι λόγοι αυτής της διαγραφής μου από τους εκλογικούς καταλόγους, δεδομένου ότι ουδέποτε υπεβλήθη εκ μέρους μου αίτηση μεταφοράς σε άλλο Δήμο των εκλογικών μου δικαιωμάτων.
Το θλιβερό αυτό γεγονός έχει ιστορία αρκετών ετών και δεν ευθύνονται γι’ αυτό οι σημερινές δημοτικές αρχές.

Είναι περιττό να αναφερθώ ονομαστικά σε υπεύθυνους, διότι στην προκειμένη περίπτωση προσιδιάζει η φράση γνωστού Έλληνα, ότι «άνθρωποι ανώτεροι ασχολούνται με ιδέες, άνθρωποι μέτριοι με πράγματα και μόνον άνθρωποι κατώτεροι του μετρίου ασχολούνται με άλλους ανθρώπους».  

Τα περιστατικά αυτά θα πρέπει να γίνονται γνωστά όχι μόνο για να μην επαναλαμβάνονται στο μέλλον, αλλά και για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα τους κατάσταση, πράγμα που δεν είναι δύσκολο, διότι πρόκειται για την ανάκληση παράνομης διοικητικής πράξης, η οποία δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.

Αξιοπερίεργες και παράδοξες είναι οι διατάξεις του Νόμου 4146/2013 για τη διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος κ.λπ., δυνάμει του οποίου χορηγείται άδεια παραμονής σε οποιοδήποτε ξένο πολίτη που πραγματοποιεί επένδυση στην Ελλάδα ύψους 250.000 ευρώ.

Ο ανωτέρω Νόμος έρχεται σε κατάφωρη αντίφαση και αντινομία με τη συγκεκριμένη πράξη διαγραφής μου και είναι φανερό ότι καθιερώνει έναν ιδιότυπο ρατσισμό εις βάρος των Ελλήνων και υπέρ των ξένων, διότι, με επένδυση 250.000 ευρώ, δεν είναι βέβαιο ότι θα καταστεί δυνατή η επανεγγραφή μου στους εκλογικούς καταλόγους της γενέτειράς μου, επειδή, προφανώς εκ παραδρομής, ο εν λόγω Νόμος 4146/2013 δεν προβλέπει την περίπτωσή μου.