Μάνος Κόνσολας: «Η ίδια η Πολιτεία υπονομεύει τη ζωή και την απασχόληση στο Αγαθονήσι»

«Οι κάτοικοι που έχουν επιλέξει και επιμένουν να ζουν στο Αγαθονήσι, ζητούν από την Πολιτεία να τους εγγυηθεί το αυτονόητο: το δικαίωμα στην εργασία», τονίζει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, που ανέδειξε με Ερώτηση στη Βουλή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νησί με την άρνηση της Πολιτείας να παραχωρήσει σε επιχείρηση, που απασχολεί 27 κατοίκους, δύο δημόσια κτήματα για τη δημιουργία συσκευαστηρίου.

Ο κ. Κόνσολας στην Ερώτησή του επισημαίνει ότι τη δυνατότητα απασχόλησης των κατοίκων στο Αγαθονήσι την υπονομεύει η ίδια η Πολιτεία με την άρνησή της να διευκολύνει τη μοναδική επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στο νησί και απασχολεί 27 κατοίκους.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, έχει ζητήσει τη μίσθωση δύο κτημάτων που ανήκουν στο δημόσιο για τη δημιουργία συσκευαστηρίου, που είναι απόλυτα αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την προοπτική της. Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην ΕΤΑΔ αλλά οι διαδικασίες κινούνται με ρυθμούς χελώνας.

Όπως τονίζει ο κ. Κόνσολας, η καθυστέρηση αυτή, ενδέχεται να οδηγήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση στην αναστολή λειτουργίας της και τότε οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για το νησί αλλά και για τους κατοίκους που απασχολούνται στην επιχείρηση.

Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου προτείνει την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου να παραχωρούνται κατ’ εξαίρεση με μίσθωμα ή με διαπραγμάτευση ακίνητα του δημοσίου σε μικρά νησιά, για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Όπως αναφέρει στην Ερώτησή του, είναι ο μόνος τρόπος για να μην ερημοποιηθούν αυτά τα νησιά και να μην εγκαταλειφθούν από όσους επιμένουν να ζουν ακόμα σε αυτά.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης του κ. Κόνσολα:

Ερώτηση

Προς

Κύριο Υπουργό Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου για τη λειτουργία επιχείρησης που απασχολεί 27 κατοίκους του Αγαθονησίου και ανάγκη αλλαγής του θεσμικού πλαισίου για τη μίσθωση ή παραχώρηση ακινήτων του δημοσίου σε μικρά νησιά»

Κύριε Υπουργέ,

Οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι σε μικρά νησιά, όπως το Αγαθονήσι, είναι ανυπέρβλητες.

Η Πολιτεία δεν έχει καταφέρει να εγγυηθεί αξιόπιστες υπηρεσίες στους τομείς της δημόσιας υγείας και της συγκοινωνίας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις πληθυσμιακής συρρίκνωσης του νησιού.

Για να παραμείνουν οι άνθρωποι σε νησιά, όπως το Αγαθονήσι, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα απασχόλησης.

Είναι σίγουρα θλιβερό, αυτή τη δυνατότητα απασχόλησης να την υπονομεύει η ίδια η Πολιτεία με την άρνησή της να διευκολύνει τη μοναδική επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στο νησί και απασχολεί 27 κατοίκους.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση, που δραστηριοποιείται στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών, έχει ζητήσει τη μίσθωση δύο κτημάτων που ανήκουν στο δημόσιο για τη δημιουργία συσκευαστηρίου, που είναι απόλυτα αναγκαίο για τη βιωσιμότητα και την προοπτική της.

Οι αιτήσεις έχουν κατατεθεί στην ΕΤΑΔ, αλλά οι διαδικασίες κινούνται πολύ αργά.

Είναι βέβαιο ότι η καθυστέρηση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση στην αναστολή λειτουργίας της και τότε οι συνέπειες θα είναι ολέθριες για το νησί αλλά και για τους κατοίκους που απασχολούνται στην επιχείρηση.

Η Πολιτεία οφείλει να στηρίξει, έμπρακτα, μικρά νησιά όπως το Αγαθονήσι.

Να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο και να δώσει τη δυνατότητα να παραχωρούνται κατ’ εξαίρεση με μίσθωμα ή με διαπραγμάτευση, ακίνητα του δημοσίου για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Είναι ο μόνος τρόπος για μην ερημοποιηθούν αυτά τα νησιά και να μην εγκαταλειφθούν από όσους επιμένουν να ζουν ακόμα σε αυτά.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1. Εάν γνωρίζει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Αγαθονήσι και τι προτίθεται να πράξει για την απεμπλοκή της διαδικασίας και για να συνεχίσει να λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση στο νησί.

2. Εάν προτίθεται να τροποποιήσει το θεσμικό πλαίσιο, δίνοντας τη δυνατότητα παραχώρησης ακινήτων του δημοσίου σε μικρά νησιά του Αιγαίου με μίσθωμα ή με διαπραγμάτευση, προκειμένου να αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να ενισχυθεί η απασχόληση σε αυτά τα νησιά.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου