Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής

Εγκρίθηκε ως εκπαιδευτικό υλικό η εργασία του Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου που σχεδίασε και υλοποιεί η Παιδαγωγική Ομάδα για τις ανάγκες της θεματικής εβδομάδας στο Γυμνάσιο με τίτλο «Το οικολογικό αποτύπωμα της διατροφής».  Το υλικό είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών όλης της Ελλάδας μέσα από την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π. (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Πιο συγκεκριμένα το εν λόγω εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Πεταλούδων για να χρησιμοποιηθεί σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων των σχολείων σε δια ζώσεις συναντήσεις εντός της σχολικής μονάδας διάρκειας 3-6 διδακτικών ωρών αλλά και για εξ αποστάσεως εφαρμογή για τα απομακρυσμένα νησιά με εξ αποστάσεως υποστήριξη από την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ.

Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου. Χαρτογραφώντας και κατανοώντας  βασικές έννοιες όπως αυτές του Συνολικού Οικολογικού  Αποτυπώματος και του  Οικολογικού Αποτυπώματος της Διατροφής, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές / τριες προχωρούν στη σύνδεση της προσωπικής τους διατροφής με τις έννοιες «φέρουσα  ικανότητα», «σπατάλη φυσικών πόρων», « ρύπανση εδαφών και υδάτων».

Μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστική συζήτηση και μεθοδολογικά εργαλεία όπως ο Εννοιολογικός Χάρτης, η Επίλυση Προβλήματος και το Παιχνίδι Ρόλων, οι μαθητές/τριες κατανοούν σε βάθος το ζήτημα και συμμετέχουν ενεργά σε  προτάσεις και εξεύρεση λύσεων.