Λιγότεροι επισκέπτες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Ρόδου

Μείωση κατέγραψε η τουριστική κίνηση στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου τη χρονιά που πέρασε, σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν για τα κυριότερα από αυτά έτσι όπως τα αποτύπωσαν οι υπηρεσίες του υπουργείου πολιτισμού.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι η περσινή χρονιά ήταν ικανοποιητική από πλευράς τουριστικών αφίξεων στο νησί σε ποσοστό αύξησης που έφτασε το 9,5%. Όπως απέδειξαν τα στοιχεία, ενώ ήρθαν περισσότεροι τουρίστες πέρσι απέφυγαν να επισκεφτούν μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με αποτέλεσμα να σημειωθούν μειώσεις σε διψήφιο ποσοστό.

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τη Ρόδο, τα στοιχεία αποτυπώνουν την κίνηση στο παλάτι των ιπποτών, στο μουσείο, στην ακρόπολη της Λίνδου και στην ακρόπολη Καμείρου.  Το 2016 τα επισκέφθηκαν συνολικά  841.853 άτομα έναντι 1.071.994 το 2015, καταγράφοντας μείωση της τάξης των 230.141 ατόμων. 

Δυστυχώς η ίδια εικόνα παρουσιάστηκε και στην υπόλοιπη χώρα όπου σχεδόν σε όλα τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους η κίνηση ήταν πέρσι μειωμένη σε σχέση με το 2015 καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 4,7%.

Τη χρονιά που πέρασε επισκέφθηκαν συνολικά τα κυριότερα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας 14.040.961 άτομα έναντι 14.725.895 ατόμων την προηγούμενη χρονιά. Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν προκύπτει ότι μόνο στην περίπτωση του μουσείου Ηρακλείου η τουριστική κίνηση πέρσι σημείωσε αύξηση και μάλιστα υψηλή σε ποσοστό που έφτασε το 76%.

Ο Δεκέμβριος
Σημειώνεται ότι στοιχεία κίνησης ανακοινώθηκαν και για το μήνα Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα οποία για το μουσείο Ρόδου, το παλάτι των ιπποτών και την ακρόπολη Λίνδου σημείωσε αύξηση σε αντίθεση με την ακρόπολη Καμείρου στην οποία η κίνηση κατέγραψε μείωση.

Το 2016
Πιο αναλυτικά μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για το Δεκέμβριο, το έτος 2016 διαμορφώθηκε ως εξής:

- Παλάτι ιπποτών: τη χρονιά που πέρασε το επισκέφθηκαν 237.361 άτομα έναντι 251.091 ένα χρόνο πριν με τη μείωση να έχει διαμορφωθεί στο 5,5%

- Μουσείο Ρόδου: πέρσι οι επισκέπτες του ανήλθαν σε 71.623 άτομα ενώ το 2015 είχαν ανέλθει σε 87.824 άτομα καταγράφοντας μείωση σε ποσοστο 18,4%

- Ακρόπολη Λίνδου: το 2016 την επισκέφθηκαν 421.070 άτομα ενώ ένα χρόνο πριν την επισκέφθηκαν 580.875 άτομα με τη μείωση να έχει διαμορφωθεί στο 27,5%

- Ακρόπολη Καμείρου: οι επισκέπτες της έφτασαν τη χρονιά που πέρασε τα 111.799 άτομα ενώ ένα χρόνο πριν τα 152.204 άτομα καταγράφοντας μείωση της τάξης του 26,5%.