Το INSULEUR συνδετικός κρίκος σε Ευρωπαϊκά προγράμματα για τη Γαλάζια Ανάπτυξη

Πραγματοποιήθηκε στις 6 & 7 Απριλίου 2017, στη Ρώμη, η έναρξη του προγράμματος “INNOBLUEGROWTH” (INTERREG MED), ενός οριζόντιου έργου με σκοπό την προώθηση και κεφαλαιοποίησης  των αποτελεσμάτων των τμηματικών έργων που αναφέρονται σε τομείς της Γαλάζιας Ανάπτυξης σε μεσογειακό επίπεδο

Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ (INSULEUR), συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό ως συνδεδεμένος εταίρος και εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του κ. Γιώργο Μπενέτο (Πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά).

Στην εκδήλωση συμμετείχαν συνεργατικοί συνεταιρισμοί και δίκτυα που ασχολούνται με την Γαλάζια Ανάπτυξη όπως την γαλάζια ενέργεια, την θαλάσσια επιτήρηση και το yachting.
Ο Πρόεδρος κ. Μπενέτος δήλωσε ότι, δεδομένης της τεχνογνωσίας και ενασχόλησης του INSULEUR σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και διασφάλισης μιας διεθνικότητας, του ζητείται να συμμετάσχει σε διάφορες προτάσεις είτε ως εταίρος ή ως συνδεδεμένος εταίρος.

Το INSULEUR έχει θέσει ως προτεραιότητα τη Γαλάζια Ανάπτυξη, ιδίως θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού (yachting και κρουαζιέρα). Εκτός από τον τομέα θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, άλλοι τομείς παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το INSULEUR, όπως για παράδειγμα η ενέργεια, η βιοτεχνολογία και την υδατοκαλλιέργεια.

Είναι βέβαιο ότι στο τέλος του έργου θα υπάρξει μια win-win κατάσταση, κατά την οποία το INSULEUR , τα νησιωτικά επιμελητήρια και οι νησιωτικές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων για την Γαλάζια Ανάπτυξη και το έργο INNOBLUEGROWTH από τις καλές πρακτικές και την εμπειρία του INSULEUR στον τομέα.